အသံလႊင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အသံလိႈင္းမ်ား

RFA လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။
2011-11-01
အီးေမးလ္
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္

RFA လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ေတြကို လာမယ့္ မတ္လ ၂၆ ရက္ ညေနပိုင္းကစတင္ၿပီး ေလလႈိင္းမီတာတခ်ိဳ႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္ဖို ့ စီမံထားပါတယ္။

 

မနက္ပိုင္း အစီအစဥၤ္ေတြကို ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၇ နာရီက ၈ နာရီအထိ….

(0030-0130 UTC 12115 15700 17785)

 

လွဳိင္းတိုမီတာ ၁၆ - ကီ လို ဟတ္စ္ ၁၇၇၈၅ ၊

လွဳိင္းတိုမီတာ ၁၉ - ကီ လို ဟတ္စ္ ၁၅၇၀၀ နဲ႕

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၅ - ကီ လို ဟတ္စ္ ၁၂၁၁၅ ၊

တို႔ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

-----------------------------

 

ညပိုင္း ၇ နာရီကေန ၈ နာရီအထိ အစီအစဥ္ နဲ႔ ည ၈ နာရီက ည ၉ နာရီအထိ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြကို

(1230-1330 UTC 7530 11805 13820)

 

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၂ ------ ကီလိုဟတ္စ္ ၁၃၈၂၀ ၊

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၅ ------- ကီလိုဟတ္စ္ ၁၁၈၀၅ နဲ႔

လိႈင္းတိုမီတာ ၄၁ --------- ကီလိုဟတ္စ္ ၇၅၃၀

တို႔ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-----------------------------

 

ညေနပိုင္း အစီအစဥ္ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကို ည ၈ နာရီကေန ၉ နာရီအထိ

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၅ ------- ကီလိုဟတ္စ္ ၁၁၈၀၅ နဲ႔

လိႈင္းတိုမီတာ ၄၁ ----------- ကီလိုဟတ္စ္ ၇၅၃၀

တို႔ကေန နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

 

မနက္ပိုင္းက မၾကားလိုက္ရသူေတြအတြက္ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကို ည ၁၁ နာရီက ၁၂ နာရီအထိ လွဳိင္းတိုမီတာ ၃ဝ - ကီလိုဟတ္စ္ ၉၉၄၀ ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔