အသံလႊင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အသံလိႈင္းမ်ား

RFA လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ေတြကို ေအာက္ပါ ေလလႈိင္းမီတာေတြကေန ထုတ္လႊင့္ေနပါတယ္။
2011-11-01
အီးေမးလ္
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္

RFA လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ေတြကို ေအာက္ပါ ေလလႈိင္းမီတာေတြကေန  ထုတ္လႊင့္ေနပါတယ္။

မနက္ပိုင္း အစီအစဥ္ေတြကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္  ၇ နာရီကေန ၈ နာရီအထိ

လွဳိင္းတိုမီတာ ၁၇ - ကီလိုဟတ္စ္ ၁၇၅၁၀

လွဳိင္းတိုမီတာ ၁၉  - ကီလိုဟတ္စ္ ၁၅၇၀၀

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၂   -  ကီလိုဟတ္စ္  ၁၃၇၃၅

တို႔ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ညပိုင္း ၇ နာရီကေန ၈ နာရီအထိ အစီအစဥ္နဲ႔

ည ၈ နာရီက ည ၉ နာရီအထိ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြကိုေတာ့

 

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၂   ------  ကီလိုဟတ္စ္ ၁၃၇၃၅

လွဳိင္းတိုမီတာ ၂၅  ------- ကီလိုဟတ္စ္ ၁၁၇၉၅ နဲ႔  ၁၂၁၀၅  တို႔ကေန နားဆင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ညေနပိုင္း အစီအစဥ္ ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကို ည ၈ နာရီကေန ၉ နာရီအထိ

လိႈင္းတိုမီတာ ၄၁ ----------- ကီလိုဟတ္စ္ ၇၅၃၀ တို႔ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

မနက္ပိုင္းက မၾကားလိုက္ရသူေတြအတြက္ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ခ်က္ကို ည ၁၁ နာရီက  ၁၂ နာရီအထိ

လွဳိင္းတိုမီတာ ၃ဝ    -   ကီလိုဟတ္စ္ ၉၉၄၀ ကေန ဖမ္းယူနားဆင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔