ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ အပုိင္း (၃)

လာမယ့္အစိုးရသစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အသစ္ ႏွစ္ရပ္လံုး မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ NLD ပါတီက ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု ရွိေနမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းတာေတြ အားနည္းသြားႏိုင္ သလို၊ NLD ပါတီက ဦးေဆာင္မယ့္ အစိုးရအေပၚမွာ လည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ အလြန္ အမင္း ျမင့္တက္ေနတယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြ က ေျပာပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔