သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ ၅ဝျပည့္

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကြယ္လြန္ျခင္း ႏွစ္ (၅ဝ) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား ကို ေရႊတိဂံုဘုရားေတာင္ဘက္မုဒ္မွာရွိတဲ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ဂူဗိမာန္မွာ ဆရာႀကီးရဲ့ မိသားစုဝင္ေတြက က်င္းပခဲ့ပါတယ္။