ရေသ့ေတာင္နဲ႔ေမာင္ေတာမွာ အေျခခ်လာသူမ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ရေသ့ေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေက်းရြာသစ္ထူေထာင္ၿပီး အေျခခ် ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲ၊ မာန္ေအာင္၊ ေပါက္ေတာ စတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြ ေရာက္ရိွလာေနၾကပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔