မထသအဖြဲ႔ကို ဖ်က္မယ့္ အေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ထိန္း သိမ္းေရးေကာ္မတီ မထသကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အမ်ား ပိုင္ ကုမၸဏီေတြအျဖစ္ တဆင့္ခ်င္း ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ ရြက္သြားဖို႔ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔