"ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ "

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူ (အတြင္းေရးမွဴး - ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္)နဲ႔ ေဒါက္တာ စိုး၀င္းဦး (ဥကၠဌ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက ဆရာမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔