ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး အျမင္ႏွစ္မ်ိဳး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတတာဝန္ ယူႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ပုဒ္မ ၅၉- စ ကို ျပင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ပုဒ္မ-၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္မလား ဆိုတဲ့အေပၚ အျမင္ ၂ မ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔