“ဆန္နီ” အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ဆႏၵျပပြဲ

ရန္ကုန္တိုင္း လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ (၂) မွာရွိတဲ့ “ဧရာဝတီ ဆန္နီ” အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံက အလုပ္ သမား ၇ ရာေက်ာ္ဟာ စက္႐ုံက လစာထုတ္ေပးတဲ့ အခါ ကြာဟေနတာေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔အတြက္ ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။