မစၥယန္ဟီးလီ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္

ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥ ယန္ဟီးလီဟာ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔