ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံမႈနဲ႔ ၾကံ့ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္ဦးလင္းေဇာ္ထြန္း

ေရွ႕ေနဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္ေတြမွာ သူ႔အေပၚ စြပ္စြဲေျပာၾကားသူေတြကုိ တရားဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းအရ အေရးယူသြားမယ္လို႔ ၾကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရဲ႕ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေဇာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔