ကုလသမဂၢရဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးထုတ္ျပန္ခ်က္

ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္အေရးဟာ ကမၻာေပၚမွာ အလ်င္အျမန္ဆံုး ႀကီးထြားလာေနတဲ့ ဒုကၡသည္ျပႆနာျဖစ္လာေနၿပီလုိ႔ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီးေတြက ၂ဝ၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔