မဘသ ေအာင္ပြဲအခမ္းအနား

အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး မဘသ အဖဲြ႕က အမ်ဳိးေစာင့္ဥေပဒေတြ ျပ႒ာန္းနိုင္ တဲ့ ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုဝ႑ အားကစား႐ုံ မွာ ေအာက္တုိလ ၄ ရက္က က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔