စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္နဲ႔ ဆႏၵျပေက်ာင္းသား

စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္ မွာက်င့္သံုးေန တဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာ (အထက္ျမန္မာျပည္) ရံုးေရွ႕မွာ ဧျပီလ ၂၆ရက္ေန႔ က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ ေက်ာင္းသား ၄ ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔