၁၂ ပြင့္ဆုိင္က်င္းပဖို႔ ေတာင္းဆို တဲ့ကိစၥ ေဆြးေႏြးခ်က္

ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ၆ ပြင့္ဆိုင္အစား အဓိက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ ပါဝင္ႏိုင္မယ့္ ၁၂ ပြင့္ဆုိင္အျဖစ္ က်င္းပဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းနဲ႔ စစ္ကိုင္း တိုင္း လႊတ္ေတာ္တို႔က ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ကိစၥကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ပြင့္လင္းလူ႔ေဘာင္ အဖဲြ႔က ဦးျမေအးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ စာေရး ဆရာ ဦးစည္သူေအာင္ျမင့္တို႔နဲ႔အတူ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား