တရုတ္ၾသဇာ လႊမ္းမိုးလာတဲ့ မႏၱေလးၿမိဳ႕အေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ခ်က္

ျမန္မာဘုရင္ေတြ ေနာက္ဆံုး နန္းစိုက္ရာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မွာ တေန႔တျခား တရုတ္ၾသဇာ၊ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမိုးႀကီးထြားလာေနတဲ့ အေျခအေနကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ က စာေရးဆရာ ဆူးငွက္၊ ကဗ်ာဆရာ မင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွ႔ေနမ်ားအသင္းက ဦးသိန္းသန္းဦး တို႔ကိုဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား