စစ္ပြဲေတြ အရိွန္ျမင့္လာ၊ စြန္႔ပစ္ေျမ စာပံုေတြ ၿပိဳက်တဲ့အေၾကာင္း

အခုတစ္ပတ္ အစီအစဥ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ နယ္တို႔က စစ္ပြဲေတြ အရိွန္ျမင့္လာတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ဖားကန္႔ေဒသက စြန္ပစ္ေျမစာပံုေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿပိဳက်တ့ဲအေၾကာင္းေတြကို အေျခခံၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္းလံုးေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒဲြဘူနဲ႔ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရ စစ္ကိုင္းတိုင္း ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာတင့္ေဆြ တို႔နဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီး RFA ဦးခင္ေမာင္ ညိန္းက ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔