အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ သပိတ္ေမွာက္ပြဲ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရး ကိစၥနဲ႔ လုိင္ဇာၿမိဳ႕က ကခ်င္ သင္တန္းေက်ာင္း တုိက္ခုိက္ခံရ မွႈေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

ဒီတစ္ပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ရဲ႕အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ သပိတ္ေမွာက္ပြဲ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ သမၼတတုိ႔အၾကားအျပန္အလွန္ေျပာဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ကကခ်င္သင္တန္းေက်ာင္း တုိက္ခုိက္ခံရ မွႈေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိၾကတာကုိနားဆင္ ရမွာပါ။ဦးခင္ေမာင္စုိးက တင္ဆက္ထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား