ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္စိုးက စီစဥ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔