ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ နိုင္ငံေရးေလာကမွာ ပိုမိုပါဝင္နိုင္ ဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ နိုင္ငံေရးႏိုး ၾကားမႈ တိုးတက္ျမင့္မားဖို႔၊ နိုင္ငံေရးမွာ ပိုမို ပါဝင္နိုင္ဖို႔၊ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိဖို႔၊ စတဲ့ အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုလဲၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္း လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔က မမီးမီးတို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက တင္ျပေဆြးေႏြး ထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား