ဘာသာေရးအေျခခံတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ဘယ္လို ဟန္႔တားသြားမလဲ ေဆြးေႏြးခ်က္

အခုတစ္ပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္း အစီအစဥ္ မွာ ေမတၱာတရားအေျခခံတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကာလ အတြင္း ဘာသာေရးအေျခခံတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ႀကီးေတြ ျဖစ္ပြါးခဲ့တဲ့တာဟာ ဘယ္လိုေၾကာင့္လဲ၊ အနာဂါတ္မွာ ဘယ္လိုဟန္႔တားသြားၾကမလဲ ဆိုတာကို RFA အဖဲြ႔သား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ျပထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား