NLD ရင္ဆိုင္ေနရတဲ႔ ျပႆနာေတြ နဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အေရး

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအပါအဝင္ NLD ရင္ဆိုင္ေန ရတဲ႔ ျပႆနာေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အေရး အေတြး အျမင္တခ်ိဳ႕ကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔