ေရြးေကာက္ပဲြနီးလာခ်ိန္္ အဖ်က္လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပဲြ နီးကပ္လာခ်ိန္္မွာ မလိုလားတဲ့ပါတီကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုမႈေတြ၊ မဲမေပး ဖို႔ လႈံ႔ေဆာ္စာျဖန္႔ေဝတာေတြ၊ ဆိုင္းဘုတ္ဖ်က္ဆီး တာေတြ ရွိလာတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး Triangle အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႔ ဒါရိုက္တာ ေဒၚခင္တင့္ နဲ႔ စာေရးဆရာ ဆူးငွက္တို႔နဲ႔အတူ ဦးခင္ေမာင္ညိန္း က ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔