အပစ္ရပ္စဲေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္

ဒီအပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝုိင္းမွာ မၾကာခင္ေပၚေပါက္လာေတာ့မယ့္ အပစ္ရပ္စဲေရး ၊ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြအေပၚ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲ႔ ဦးခြန္ဥကၠာတုိ႔ရဲ႕ ရႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္ေတြကို နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္စုိး ကစီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔