ပညာေရးဥပေဒ သပိတ္ေမွာက္ ပြဲနဲ႔ ေကအိုင္ေအ ဗုိလ္သင္ တန္းေက်ာင္း တုိက္ခုိက္ခံရတဲ့ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

ဒီတစ္ပတ္ တနဂၤေႏြစကားဝိုင္း ေက်ာင္းသားေတြ ရဲ႕အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ သပိတ္ေမွာက္ပြဲ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌနဲ႔ သမၼတတုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ေျပာဆုိခ်က္ေတြနဲ႔ လုိင္ဇာၿမိဳ႕က ကခ်င္သင္တန္းေက်ာင္း တုိက္ခုိက္ခံရ မွႈေတြအေပၚ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိၾကတာကုိ နားဆင္ ရမွာပါ။ ဦးခင္ေမာင္စုိးက တင္ဆက္ထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား