ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အာဏာပိုင္ေတြ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

အခုတစ္ပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းအစီအစဥ္မွာ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္ေတြ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿဗိတိန္နိုင္ငံရွိ Burma Democratic Concern အဖဲြ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးမ်ိဳးထိုက္တန္သိန္း ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္-လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ NLD-LA ေတာင္ကိုရီးယားဌာနခဲြ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႔ ဝင္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္္းတို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးထားၾက ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ေလေဘးသတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔