သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွာ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိသာ ေဟာေျပာခြင့္ျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုး ၾကတဲ့အခါ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွာ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကုိသာ ေဟာေျပာခြင့္ျပဳမယ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ သတင္းနဲ ့ ဆက္စပ္ၿပီး NLD ပါတီျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္နဲ႔ NNDP အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္ တို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား