လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳး ျပတ္က်လို႔ လူေသမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

အခုတစ္ပတ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္ေတြက ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးျပတ္က်လို႔ လူေသမႈေတြျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚညိုညိုသင္းနဲ႔ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနႀကီး ဦးစန္းေမာင္တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ျပထားပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား