ေရႀကီးမႈနဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္

ဒီတစ္ပတ္ တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္းမွာ ေရႀကီးမႈနဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမႈေတြအေပၚ ေဝဖန္သုံးသပ္ ခ်က္ေတြကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔