ယေန႔လူငယ္

ဒီအစီအစဥ္ကေန ကမၻာတဝွမ္းက ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြရဲ့ ဘဝျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႔အႀကံဳေလးေတြ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအေၾကာင္း တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း

ဆိုက္တခုလံုးသို႔