.

ပ်ိဳးခင္းေဘးက ေတးသံ

ကုိမင္းကိုႏိုင္ရဲ႕ " ပ်ိဳးခင္းေဘးက ေတးသံက႑ " အစီအစဥ္သစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း

ဆိုက္တခုလံုးသို႔