ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အေမးအေျဖက႑

ဒီမိုကေရစီ ခရီးၾကမ္း နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

RFA က အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုကို ၂ဝ၁၂ ႏွစ္သစ္ကူးမွာ စတင္ထုတ္လႊင့္လိုက္ပါျပီ။

တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း

ဆိုက္တခုလံုးသို႔