ေမးပါရေစဦး

2013-02-09
အီးေမးလ္
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္

" ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အက်ပ္အတည္း"

ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အက်ပ္အတည္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးတင္ထူးေအာင္ ( ဥကၠဌ - ရခိုင္အမ်ိဳးသားကြန္ရက္ ) ၊ ကိုျမတ္ေက်ာ္သူ (သတင္းေထာက္) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြကေတာ့ ဦးေက်ာ္လြင္ (ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) နဲ႔ ဦးေအာင္ထြန္းသာ (ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ခံ) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" NLD အစိုးရနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ"

ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " NLD အစိုးရနဲ႔ အေျပာင္းအလဲ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္း ( ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ) ၊ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း (ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ) နဲ႔ ဦးသိန္းသန္းဦး (တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူကေတာ့ ခူးတူးရယ္ (ဥကၠဌ - ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ) ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ေျမာက္ပိုင္းက တိုက္ပြဲမ်ား"

ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ေျမာက္ပိုင္းက တိုက္ပြဲမ်ား" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ( ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ) နဲ႔ စိုင္းေက်ာ္ညြန္႔ (တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး - ၂ (SNLD ပါတီ)) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူကေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္တဲ့ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) က ဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေရး ထူးျခား အျဖစ္အပ်က္မ်ား"

ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ၂၀၁၇ ႏိုင္ငံေရး ထူးျခား အျဖစ္အပ်က္မ်ား" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးျမေအး ( ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ) နဲ႔ ဦးသန္းစိုးႏိုင္ (ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ရွစ္ေလးလံုး ပါတီအေၾကာင္း"

ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္ မွာ " ရွစ္ေလးလံုး ပါတီအေၾကာင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္း စဥ္ေအာက္မွာ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္ ( ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ) က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုုနွစ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္း"

ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုုနွစ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးၾကမယ့္သူေတြက ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦး နဲ႔ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာ တိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပါ၀င္ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးလိုသူေတြအေနနဲ႔ ဖုုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၅ နဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၆ တိုု႔ကိုု ဆက္သြယ္နိုုင္ပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာလည္း မိမိတို႔ေဆြးေႏြးလိုတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ေမးခြန္းေတြကိုု ခ်န္ထားလို႔ရပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သံုးသပ္ျခင္း"

ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ျမန္မာနဲ႔ တရုတ္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သံုးသပ္ျခင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္း ( ျမန္မာမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ မူ၀ါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ISP Myanmar) ) နဲ႔ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး (ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ပုဂံေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို ဘယ္လိုလက္ဆင့္ကမ္းၾကမလဲ"

ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ပုဂံေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြကို ဘယ္လိုလက္ဆင့္ကမ္းၾကမလဲ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒၚဥမၼာမ်ိဳး ( Program Officer UNESCO ) နဲ႔ ဦးမ်ိဳးေဆြသန္း (Designer) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚနုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ စား၀တ္ေနေရး"

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ စား၀တ္ေနေရး" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုသန္းႏိုင္ဦး ( ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သတင္းစာဆရာ ) နဲ႔ ကိုသန္းႏိုင္ဦး (မႏၱေလး အေျခစိုက္ ေဆာင္းပါးရွင္) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚနုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" စာေပညီလာခံကို ဘယ္လို က်င္းပမွာလဲ"

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " စာေပညီလာခံကို ဘယ္လို က်င္းပမွာလဲ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေမာင္ေသြးသစ္ ( ဒုတိယဥကၠဌ - စာေပညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ) နဲ႔ ဦးမ်ိဳးျမင့္ၿငိမ္း (အတြင္းေရးမွဴး - စာေပညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ)နဲ႔ ဦးမ်ိဳးျမတ္သူ (ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ၀င္) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားရဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ "

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " အမ်ိဳးသမီး စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားရဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒါက္တာ ေမျပည့္စံုၾကြယ္ ( ေက်ာင္းအုပ္ - Matrix Institute of Professionals ) နဲ႔ မစိုးေအမီေက်ာ္ (အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ (CEO) - Ananda Cocoa and Coffee) တို႔က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" NCA ၂ ႏွစ္ျပည့္မွသည္"

ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " NCA ၂ ႏွစ္ျပည့္မွသည္" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ ( နာယက - ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNLO)၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တာဘုန္းေက်ာ္ (တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - TNLA) နဲ႔ ဦးေနထြန္းႏိုင္ (အယ္ဒီတာ - The Myanmar Quarterly မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒ ေလ့လာေရး ဂ်ာနယ္ ) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ ရွိေနၿပီလား"

ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ ရွိေနၿပီလား" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ) နဲ႔ ကိုနစ္ကီ (Fortify Rights) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းကေန တဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူကေတာ့ ဦးျမင့္ေအာင္ ( အၿငိမ္းစား ခရိုင္တရားသူႀကီး) ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ေမာင္ေတာအေရး တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ"

ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ေမာင္ေတာအေရး တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုေအာင္မ်ိဳးမင္း (ဒါရိုက္တာ - ညီမွ်ျခင္း ျမန္မာ ) နဲ႔ ကိုသီဟေသြး (ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" စပါးေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈေတြ အေၾကာင္း"

ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " စပါးေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈေတြ အေၾကာင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုမ်ိဳးသူရေအး (ဆန္ကုန္သည္၊ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ ) နဲ႔ ကိုေဇာ္ထုိက္ (စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ေဆာင္းပါးရွင္) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" အခြန္ႏႈန္းထား အေျပာင္းအလဲနဲ႔ စီးပြားေရး"

ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" အခြန္ႏႈန္းထား အေျပာင္းအလဲနဲ႔ စီးပြားေရး" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒါက္တာ ေစာေနႏြယ္ (Deputy Managing Director - (Pacific - AA Group)) နဲ႔ ဦးေအာင္သန္း၀င္း (ဥကၠဌ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ကား ေရာင္း၀ယ္ေရးအသင္း ဗဟို) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" လူမ်ိဳး၊ ဘာသာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး"

စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" လူမ်ိဳး၊ ဘာသာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးဣႆရိယ (အလုပ္အမႈေဆာင္ဆရာေတာ္ - ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာ) နဲ႔ ဦးေအးလြင္ (Religions For Peace) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသအေရးအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား"

စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသအေရးအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ မနီလာသိန္း (၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္း) နဲ႔ ကိုဇင္ေသာ္ႏိုင္ (အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာ - ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ေမာင္ေတာေဒသအေရးအေပၚ သတင္းသမားေတြရဲ႕ အျမင္"

စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" ေမာင္ေတာေဒသအေရးအေပၚ သတင္းသမားေတြရဲ႕ အျမင္" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ မႏွင္းရတနာေဇာ္ (သတင္းေထာက္) နဲ႔ ကိုသီဟေသြး (သတင္းေထာက္) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္အထိ ၄၃ မိနစ္ အၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြအေနနဲ႕ ၀၉၄၅၃၆၄၄၀၂၅၊ ၀၉၄၅၃၆၄၄၀၂၆ တို႕ကိုဖုန္းေခၚႏိုင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ရခိုုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ဘာေတြ အႀကံျပဳထားသလဲ"

စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ရခိုုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ဘာေတြ အႀကံျပဳထားသလဲ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦး၀င္းျမ (အဖြဲ႕၀င္ - ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္) က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ပဲေစ်းကြက္နဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား"

စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ပဲေစ်းကြက္နဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ား" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒါက္တာမ်ိဳးလြင္ (ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္မ်ားအသင္း )၊ ေဒါက္တာစိုးထြန္း (အလုပ္အမႈေဆာင္ - UMFCCI) နဲ႔ ကိုေဇယ်သူ (ဒုအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ - The Voice) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" အနိမ့္ဆံုး လုုပ္ခလစာ ဘယ္လိုသတ္္မွတ္ၾကမွာလဲ"

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" အနိမ့္ဆံုး လုုပ္ခလစာ ဘယ္လိုသတ္္မွတ္ၾကမွာလဲ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးေအး (ဦးေဆာင္သူ - ေသြးစည္းညီညြတ္ေသာ သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (STUM) )၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ် (အတြင္းေရးမွဴး - ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ေကာ္မတီ) နဲ႔ ဦး၀င္းေဇာ္ (အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္- အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ (CTUM)) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hip Hop၊ Underground နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈေတြအေၾကာင္း"

ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ"Hip Hop၊ Underground နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈေတြအေၾကာင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ မသဇင္ (Hip Hop အဆိုေတာ္၊ YAK အဖဲြ႕)၊ ကိုဇြဲသက္ပိုင္ (Hip Hop အဆိုေတာ္၊ Legendary အဖြဲ႕) တို႔ကေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"H1N1 အေၾကာင္း"

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "H1N1 အေၾကာင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒါက္တာသန္းစိန္ (ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း)၊ ေဒါက္တာ၀င္းလြင္ (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွဴး) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္"

ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုျမတ္စံ (သံုးေရာင္ျခယ္)၊ မ၀ါ၀ါခ်ိဳ (၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုကာလ ေက်ာင္းသူ) နဲ႔ ကိုရဲႏိုင္ေအာင္ (လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦး) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ Ms.Yanghee Lee ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္း"

ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ Ms.Yanghee Lee ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္း" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း (ဒါရိုက္တာ - ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ) က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းကေန တဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူကေတာ့ ေဒၚခင္ေလး (Triangle Women) ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၅၊ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ဆိုုတာဘာလဲ"

ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ဆိုုတာဘာလဲ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္း (ျမန္မာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕) နဲ႔ ဦးတင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘဝ မဂၢဇင္း ထုတ္ေဝသူ) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၅၊ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အေရး"

ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အေရး" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးထူးခ်စ္ (ဒါရိုက္တာ - ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း) နဲ႔ ကိုရဲမင္း (အေထြေထြတာ၀န္ခံ - Aid Alliance Committee (AAC)) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူကေတာ့ ဦးစိန္ေဌး (ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အခြင့္အေရးကြန္ယက္ - MWRN) ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၅၊ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚနုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေရးသား ထုတ္ေဝခြင့္နဲ႔ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ "

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေရးသား ထုတ္ေဝခြင့္နဲ႔ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုသာလြန္ေဇာင္းထက္ (ျမန္မာသတင္းသမားမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ)နဲ႔ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ (ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူကေတာ့ ကိုုေက်ာ္စြာႏိုင္ (ၿဗိတိသွ်ကိုကိုေမာင္) ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၅၊ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ ႏုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ "

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "ပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒါက္တာ အာကာမိုးသူ (အတြင္းေရးမွဴး - ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲဲ႕ခ်ဳပ္)နဲ႔ ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦး (ဥကၠဌ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက ဆရာမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူကေတာ့ ေစာမ်ိဳးမင္းသူ (အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ - သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း) ျဖစ္ပါတယ္။
ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ့အခန္းက႑ "

ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ့အခန္းက႑ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးလွေဆြ၊ ဦးေနမ်ဳိးဇင္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္ဦးသီဟေသြး တို႔ကေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ "

ဇြန္လ ၁ဝ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးပညာသီဟ (ေရႊည၀ါဆရာေတာ္) ၊ ဦးပါေမာကၡ (မေကြးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္) နဲ႔ ဦးဣႆရိယ (မင္းသုညဗုဒၶတကၠသိုလ္၊ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာ့အေရးအခင္း) တို႔ က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္မလဲ "

ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းႏိုင္မလဲ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးသန္းႏိုင္ဦး (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြကေတာ့ ေဒၚေအးေအးမူ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ ေဒၚစိုးႏြယ္ေအး (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)နဲ႔ ဦးမင္းသိုင္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ဒုအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံအေပၚ အျမင္မ်ား "

ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" ဒုအႀကိမ္ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံအေပၚ အျမင္မ်ား " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးသန္းစိုးႏိုင္ (ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူ) က ပင္တိုင္ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တယ္လီဖုန္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ့္သူေတြကေတာ့ ဦးထြန္းေဇာ္ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး - UNFC)၊ ဦးေနထြန္းႏိုင္ (အယ္ဒီတာ - The Myanmar Quarterly မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒ ေလ့လာေရး ဂ်ာနယ္)နဲ႔ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္း (ဗဟိုသုေတသန လမ္းညႊန္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ NLD) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဘာေတြ လိုအပ္ေနလဲ "

ေမလ ၂ဝ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ဘာေတြ လိုအပ္ေနလဲ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) နဲ႔ ေဒၚနီလာသိန္း (၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" မေကြးက်ပ္ (၇) ဘီလီယံ ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈႏွင့္ ရန္ကုန္အမ်ားပိုင္ ေျမေနရာေတြ ေစ်းေပါေပါ ငွားရမ္းထားမႈမ်ား "

ေမလ ၆ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " မေကြးက်ပ္ (၇) ဘီလီယံ ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈႏွင့္ ရန္ကုန္အမ်ားပိုင္ ေျမေနရာေတြ ေစ်းေပါေပါ ငွားရမ္းထားမႈမ်ား " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္ (အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ) နဲ႔ ဦးေက်ာ္ေဇယ် (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၅၊ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ေခတ္စနစ္ေတြ အေၾကာင္း "

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ေခတ္စနစ္ေတြ အေၾကာင္း " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ စာေရးဆရာ ေမာင္သာခ်ိဳ၊ နဲ႔ ကာတြန္းဆရာ စိုးေသာ္တာ တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၅၊ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖတ္ေနသူေတြ အေၾကာင္း "

ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖတ္ေနသူေတြ အေၾကာင္း " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုရန္ႏိုင္ (JC Myanmar အသင္းေတာ္ တည္ေထာင္သူ)၊ ကိုအားခီ ( JC Myanmar အသင္းေတာ္မွာ ေနထုိင္သူ) နဲ႔ ဦးျမင့္ခိုင္ (အတြင္းေရးမွဴး - MANA) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၅၊ ဝ၉ ၄၅၃၆ ၄၄ဝ၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" သႀကၤန္ သံခ်ပ္မ်ားအေၾကာင္း "

ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " သႀကၤန္ သံခ်ပ္မ်ားအေၾကာင္း " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးတိုး၀င္း (ေခါင္းေဆာင္ - အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ သံခ်ပ္အဖြဲ႕)၊ ကိုပိုင္ရဲသူ ( ေဒါင္းတို႔မ်ိဳးဆက္သံခ်ပ္အဖြဲ႕) နဲ႔ မေရႊမံႈ (ပုလင္းတူ ဗူးဆို႔ သံခ်ပ္အဖြဲ႕) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ဧၿပီ (၁) ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲရံုေတြ အေျခအေန"

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ဧၿပီ (၁) ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲရံုေတြ အေျခအေန" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုခ်မ္းၿငိမ္းေအာင္ (ဥကၠဌ - ဒါနေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕) နဲ႔ လိႈင္သာယာ မဲဆႏၵနယ္မွာ သတင္းရယူခဲ့တဲ့ RFA သတင္းေထာက္ ကိုသန္႔ဇင္ဦး၊ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္မွာ သတင္းရယူခဲ့တဲ့ ကိုေက်ာ္ေဇာ၀င္းတို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်းသီး၊ မိုင္းရွဴး၊ အမ္း၊ မံုရြာ နဲ႔ ေခ်ာင္းဆံု မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြမွာ ေရာက္ေနတဲ့ RFA သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္သိခၤ၊ ကိုသီဟထြန္း၊ ကိုမင္းသိန္းေအာင္၊ ကိုဆက္ပိုင္တိုး နဲ႔ ကိုေက်ာ္လြင္ဦးတို႔ကလည္း ဖုန္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအလုပ္အကိုင္ေတြ အေၾကာင္း "

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားအလုပ္ အကိုင္ေတြ အေၾကာင္း " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ မသက္သက္ေအာင္ (အလုပ္သမားေရးရာတာ၀န္ခံ - ၈၈ မ်ိဳးဆက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲဲ႕အစည္း)၊ ကိုေအးခ်မ္းေမာင္ေမာင္ (အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား - မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္) နဲ႔ ကိုသက္ခိုင္ (ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူ (ဖုန္းျဖင့္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည္) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" မ်က္ေမွာက္ ႏိုင္ငံ့အေရး "

မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" မ်က္ေမွာက္ ႏိုင္ငံ့အေရး " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုမုိဃ္းေသြး (ဥကၠဌ - Generation Wave)၊ ကိုထင္ေက်ာ္ေအး (သုေတသနဒါရိုက္တာ - ပြင့္လင္းျမန္ မာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕) နဲ႔ ကိုေက်ာ္ခ (IRRAWADDY သတင္းဌာန) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အက်ပ္အတည္း "

မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အက်ပ္အတည္း " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးသိန္းထြန္းဦး (အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ - ေသနဂၤ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕) နဲ႔ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ (ဥကၠဌ - လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ)တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" သမဂၢ အေဆာက္အအံု ျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း "

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ" သမဂၢ အေဆာက္အအံု ျဖစ္ေျမာက္ေရးနဲ႔  ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ အေၾကာင္း " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုမင္းေသြးသစ္  (ဗကသ အဖြဲ႕၀င္) နဲ႔ ကို နန္းလင္း(တကသ အဖြဲ႕၀င္)၊ ကိုေဇယ်ာလြင္ (တကသ  အဖြဲ႔ဝင္) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ဧၿပီ (၁) ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း"

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ စေနေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစဥ္မွာေတာ့ "ဧၿပီ (၁) ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အေၾကာင္း " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ဦးသက္ထြန္းေမာင္ (လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (NDF) ) ၊ ေဒါက္တာစိုး၀င္းဦး (ဒုတိယဥကၠဌ - ရန္ကုန္တိုင္းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ (NLD)) နဲ႔ ကိုစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ (အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ (PACE) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ ႏုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"မႈခင္းေတြ အေၾကာင္း "

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ ရက္ စေနေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ "မႈခင္းေတြ အေၾကာင္း " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ မွာ ဦးေအာင္စိုးဦး (တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန) နဲ႔ ကိုေအာင္ျမင့္ေက်ာ္ (မႈခင္းသတင္းေထာက္ - 7Day news Journal ) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾက မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေျပာင္းလဲတိုုးတက္လာေနတဲ့ IT လုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းေတြ အေၾကာင္း

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ စေနေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ ေျပာင္းလဲတိုုးတက္လာေနတဲ့ IT လုုပ္ငန္းေတြ နဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ အလုုပ္အကိုုင္အခြင့္အလမ္းေတြ အေၾကာင္းကိုု ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္တုုိင္ေဆြးေႏြးမယ့္သူက Mandalay Technology ရဲ႕  Managing Director ဦးေဇာ္ႏုုိင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အိုုင္တီလုုပ္ငန္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္ေနသူေတြကိုုလည္း ဖုုန္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးေပးဖိုု႔ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းလိုုသူေတြအေနနဲ႔ ဖုုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၅ နဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၆ တိုု႔ကိုု ဆက္သြယ္ႏုုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ေရွ႕ေန ဦးကိုုနီ အေၾကာင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ စေနေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ လုုပ္ႀကံခံလိုုက္ရတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုုနီ အေၾကာင္း သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဖၚကိုုင္ဖက္ေတြက ေျပာျပၾကမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ပင္တုိင္ေျပာမယ့္သူေတြက လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႕ဝင္ စာေရးဆရာ မံုရြာေအာင္ရွင္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးျမန္းလိုုသူ ပါဝင္ေဆြးေႏြးလိုုသူေတြအေနနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LGBT အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေနသူမ်ား

ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ စေနေန႔ည အစီအစဥ္မွာေတာ့ "LGBT အခြင့္အေရး  လႈပ္ရွားေနသူမ်ား " ဆိုတဲ့ ေခါင္း စဥ္ေအာက္မွာ မ်ိဳးကိုကိုစန္း (Transgender  (Miss International Queen - 2014))နဲ႔ ရွင္းသန္႔ (LGBT အခြင့္အေရး  လႈပ္ရွားသူ) တို႔က ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ည ၇း၁၅ ကေန ၇း၅၈ မိနစ္ထိ ၄၃ မိနစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ေမးျမန္း၊ ေဆြးေႏြးလိုသူေတြ အေနနဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၅၊ ၀၉ ၄၅၃၆ ၄၄၀၂၆ တုိ႔ကုိ ဖုန္းေခၚ နုိင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YBS ( ၆ ) ရက္ခရီး

ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ရက္ စေနေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ YBS ၆ ရက္ခရီး ဆိုုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾက မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၆ ရက္အတြင္း ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြ အေၾကာင္းကိုု ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တာ၀န္ ယူေပးေနတဲ့ ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္နဲ႔  ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဂ်င္မီ တို႔က ပင္တုုိင္ေဆြးေႏြးၾကပါမယ္။ ဘတ္စ္ကားလိုုင္း ပိုုင္ရွင္တစ္ဦးကိုုလည္း ဖုုန္းေပၚကေန ေဆြးေႏြးေပးဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ေမးျမန္းလိုုသူေတြအေနနဲ႔ ဖုုန္းနံပါတ္ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂ နဲ႔ ၀၉ ၄၅၃၆၄၄၀၂၆ တို႔ကိုု ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ဆိုက္တခုလံုးသို႔