စာဝိုင္းေပဝိုင္း စကားဝုိင္း

စာေပယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ပကေလာင္ရွင္ ေမစာက ‘စာဝိုင္း ေပဝိုင္း စကားဝိုင္း’ အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔ ညတိုင္း တင္ဆက္ေနပါတယ္။
2012-09-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ

ျပင္ပကေလာင္ရွင္ေမစာ တင္ျပေနတဲ့ စာ၀ိုင္းေပ၀ိုင္း စကား၀ိုင္းအစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပဓါနနဲ႔ အဓိကကြာျခားပံုအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ပဓါနနဲ႔ အဓိကကြာျခားပံု
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပင္ပကေလာင္ရွင္ေမစာ တင္ျပေနတဲ့ စာ၀ိုင္းေပ၀ိုင္း စကား၀ိုင္းအစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာသဒၵါနဲ႔ အသံုးအႏႈန္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာသဒၵါနဲ႔ အသံုးအႏႈန္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပင္ပကေလာင္ရွင္ေမစာ တင္ျပေနတဲ့ စာ၀ိုင္းေပ၀ိုင္း စကား၀ိုင္းအစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေအာက္ေျခလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕အေျခအေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးဆက္စပ္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားတာကို နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

ေအာက္ေျခလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျခအေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးဆက္စပ္မႈ
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပင္ပကေလာင္ရွင္ေမစာတင္ျပေနတဲ့ စာ၀ုိင္းေပ၀ုိင္း စကား၀ုိင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ဓမၼေစတီမင္းအေၾကာင္းနဲ႔ မြန္-ျမန္မာစာေပးမ်ားေဖာ္ထုတ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

ဓမၼေစတီမင္းအေၾကာင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


စာေရးဆရာမ ေမစာ တင္ျပေနတဲ့ စာ၀ိုင္းေပ၀ိုင္း စကား၀ိုင္းအစီအစဥ္မွာ ခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားဒိီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စာေပအႏုပညာရွင္ေတြ ေတြ႔ဆံုပြဲအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

စာေပအႏုပညာရွင္ေတြ ေတြ႔ဆံုပြဲအေၾကာင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


စာေရးဆရာမ ေမစာတင္ျပေနတဲ့ စာ၀ုိင္းေပ၀ုိင္း စကား၀ုိင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျပည္သူေတြ စာဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပံုအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

စာဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပံုအေၾကာင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပင္ပကေလာင္ရွင္ ေမစာ တင္ျပေနတဲ့ စာ၀ုိင္းေပ၀ုိင္း စကား၀ုိင္းအစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအသိနဲ႔ သတိအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးအသိနဲ႔ သတိအေၾကာင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


စာေရးဆရာမ ေမစာ တင္ျပေနတဲ့ ‘စာ၀ိုင္း ေပ၀ိုင္း၊ စကား၀ိုင္း’ အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္းေရးသားထားတဲ့ စာအုပ္ေတြ
အသံဖိုင္ယူရန္


ျပင္ပကေလာင္ရွင္ ေမစာတင္ျပေနတဲ့ စာ၀ုိင္းေပ၀ုိင္း စကား၀ုိင္း အစီအစဥ္မွာ အခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာစာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးေလာကအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားတာ နားဆင္ႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာစာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးေလာက
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ အေျခခံပညာ ျမန္မာဖတ္စာမ်ားအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အေျခခံပညာ ျမန္မာဖတ္စာမ်ားအေရး
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ တကၠသိုလ္ျပင္ပ စာေရးဆရာေတြနဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ စာေရးဆရာႀကီး ေရႊဒံုးဘီေအာင္ရဲ႕ ဗုိလ္ေအာင္ဒင္ဇာတ္လမ္းက ျမန္မာမႈ အေလးထားပံုအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာမႈ အေလးထားပံု
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာ ေရွးဘုရင္မ်ားလက္ထက္က ျမန္မာစာေပသေဘာထားေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့ပံုအေၾကာင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာစာေပသေဘာထား ေျပာင္းလဲခဲ့ပံု
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နိုုင္ငံေရးစာအုုပ္ေတြေရးသားတဲ႔ စာေရးဆရာ ေနာင္ေက်ာ္ရဲ႕ နိုုင္ငံေရးစာအုုပ္မ်ားအေၾကာင္း ျပင္ပကေလာင္ရွင္ေမစာက အခုုတစ္ပတ္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ျမန္မာေရွးေဟာင္းစာေပမ်ား
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္အစီအစဥ္မွာ စာေရးဆရာေမာင္သာခ်ိဳရဲ ့အေတြးအျမင္ အေရးအသားေတြကိုု ေဆာင္းပါးရွင္ ေမစာ ကတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာေရွးေဟာင္းစာေပမ်ား
အသံဖိုင္ယူရန္


ျမန္မာေရွးေဟာင္းစာေပ သုုေတသီတစ္ဦးနဲ႔ ျမန္မာေရွးေဟာင္းစာေပမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ျမန္မာေရွးေဟာင္းစာေပမ်ား
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္ ျမန္မာႏိုိုုင္ငံမွာ ပ်ဴဘာသာ ေလ႔လာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ပ်ဴဘာသာ ေလ႔လာေရး
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတစ္ပတ္မွာ ျမစ္သားၿမိဳ႕ ေပေတာကုုန္းေက်ာင္းတိုက္မွာ အသစ္ေတြ႔ရတဲ့ ေက်ာက္စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ေပေတာကုုန္းေက်ာင္းတိုက္က ေက်ာက္စာ
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုတပတ္မွာ ဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီဦး၀င္တင္ရဲ႕ ေ၀ဖန္ေရးအေလ႔အက်င့္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ျမန္မာစကားလံုုး အသံုုးအႏွဳန္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ စာေပေတြထဲက မန္းစက္ေတာ္ရာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာစကားလံုုး အသံုုးအႏွဳန္း
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုအပတ္မွာေတာ့ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္က စစ္တမ္းေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ျမန္မာစကားလံုုး အသံုုးအႏွဳန္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ရြာေတြကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဖာ္ျပထားတဲ့ ၿမိဳ႕ရြာအဘိဓါန္ရွိသင့္တဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာစကားလံုုး အသံုုးအႏွဳန္း
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ေစတီဘုုရားေရႊ႕ေျပာင္းေရးနဲ႔  ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ျမန္မာစကားလံုုး အသံုုးအႏွဳန္း
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုုတစ္ပတ္မွာ ျမန္မာစကားေပါင္း အသံထြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ျမန္မာစကားလံုုး အသံုုးအႏွဳန္း
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုုတစ္ပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာစကားလံုုး အသံုုးအႏွဳန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ျမန္မာစကားလံုုး အသံုုးအႏွဳန္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ မေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာေရွးထံုုးေတြကိုု ပယ္သင့္ရင္ ပယ္ဖ်က္ရမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

မေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာေရွးထံုုးေတြကိုု ပယ္သင့္ဖို႔
အသံဖိုင္ယူရန္


အခုုတစ္ပတ္မွာ တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကားသိပၸံ ေပၚထြက္လာေရး ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

တိုုင္းရင္းသား ဘာသာစကားသိပၸံ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္မတိုုင္ခင္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္မဲ႔ေခတ္က မႏၱေလးတကၠသိုုလ္ သုုေတသနအဖြဲ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

မႏၱေလးတကၠသိုုလ္ သုုေတသနအဖြဲ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ဘာသာစကား အသံထြက္ အေျပာင္းအလဲသေဘာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ဘာသာစကား အသံထြက္ အေျပာင္းအလဲ
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကုိလုိနီေခတ္က ျမန္မာ့ပညာေရးကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ျမွင့္တင္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါးအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

ကုိလုိနီေခတ္က ျမန္မာ့ပညာေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါး
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းပညာ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတဲ့ ပညာဌာနႀကီးေတြ လုိအပ္ေနတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

ရုပ္ရွင္ဇတ္ညႊန္းပညာ သင္ၾကားေပးတဲ့ဌာနမ်ား လိုအပ္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ကေလးငယ္ေတြ သင္အံရြက္ဖတ္ေနရတဲ့ ကႀကီးခေခြး အကၡရာကဗ်ာအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါတယ္။

ကႀကီးခေခြး အကၡရာကဗ်ာအေၾကာင္း
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ မူလတန္း ျမန္မာဖတ္စာေဟာင္းေတြထဲက မြမ္းမံစရာ အကြက္တစ္ကြက္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

မူလတန္း ျမန္မာဖတ္စာထဲက မြမ္းမံစရာ အကြက္တစ္ကြက္
အသံဖိုင္ယူရန္


ဒီတပတ္မွာေတာ့ ဦးသိန္းေဖျမင့္ရဲ႕ တက္ဘုန္းႀကီး၀တၳဳနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပ

ကြန္မင့္မ်ား (2)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္

ကိုေလး

ေနရပ္- CA

RFA ဝိုင္းေတာ္သားမ်ား ေမစာရဲ့ "ထံုးမီစံမွ် အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ေခတ္ေပၚျမန္မာစကား အသံုးအႏႈန္း" ကို ဂရုစိုက္နားေထာင္ၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးၾကဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ "ေသာရွင္ေတြ မဂၤလာပါ" လို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သံကအစ ဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Oct 03, 2013 03:22 PM

Maung Ne Hein

ေနရပ္- Canada

Dear May Zar:

Re: Appreciation Notes

It was excellent verification on the meaning of “Healthy Skepticism (scepticism)” in the RFA radio program.
You are doing great in many ways.

And, thank you for all your knowledge base contribution in this Thursday program.
I had missed my high school days in Burma due to we never encountered a good Burmese language teacher except memorizing all by heart.

Sincerely,


Maung Ne Hein
In Canada

Jun 16, 2012 04:14 PM