အာဂတီၿမိဳ႕ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕သူဆုရ မစုစုေႏြးနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္

လယ္သမား၊ အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္သူ မစုစုေႏြးဟာ သူအက်ဥ္းက်ေနစဥ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က အီတလီနိုင္ငံ အာဂတီၿမိဳ႕ရဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၿမိဳ႕သူဆု ခ်ီးျမွင့္ထားတာကို ၿပီးခဲ့တဲ့သတင္းပတ္က အဲဒီၿမိဳ႕မွာလက္ခံရယူခဲ့ပါတယ္။