မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ၃ ခုက မဲရံုေတြကို မဖ်က္သိမ္း ဖို႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္

ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္က မဲဆႏၵရွင္ ၄၄၀၀ ရွိတဲ့ ကြန္ေက်ာင္း၊ ေနာင္အက္နဲ႔ ေမာ္ေမ့ ေက်းရြာ အုပ္စုေတြက မဲရံုေတြကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ NLD ပါတီက တင္ျပထားတဲ့ ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီကေန႔ ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ
အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
ဆိုက္တခုလံုးသို႔