ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးလွသိန္း နဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အတိုင္း လိုက္နာဖို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ
အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
ဆိုက္တခုလံုးသို႔