ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးသိန္းေအာင္နဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္

စပါးေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနတဲ့အတြက္ အစိုးရက မူဝါဒေတြခ်မွတ္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုတယ္လို႔ လြတ္လပ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ
အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
ဆိုက္တခုလံုးသို႔