ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌနဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဌးဦးက သူ႔အေနနဲ႔ သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရည္မွန္းျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။