ကိုဖီအာနန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဦးေဆာင္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ Kofi Annan ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္မယ့္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဖဲ႔ြစည္းလုိက္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ
အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
ဆိုက္တခုလံုးသို႔