အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံု

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔တို႔ဟာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ဝင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီေဆာင္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔