ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္း ျပင္ဆင္ဖုိ႔ မရွိဘူးလုိ႔ ေကာ္မရွင္ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေထာက္ျပကန္႔ကြက္ေန တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လတ္တေလာမွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က ေျပာပါတယ္။