ကခ်င္ျပည္နယ္ အခြန္ေကာက္ ခံမႈေမးျမန္းခ်က္

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကခ်င္ျပည္ နယ္က လြယ္ဂ်ယ္ နဲ႔ ကန္ပိုက္တီ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္စခန္းနွစ္ခုမွာဖြင့္လွစ္ထားတဲ႔ ႒ာန ၅ ခုကေန အခြန္ ေငြက်ပ္စုစုေပါင္း ၁၃ ဘီ လ်ံ ေက်ာ္ေကာက္ ခံရရွိခဲ႔ပါတယ္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ
အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
ဆိုက္တခုလံုးသို႔