၈၈ ေခါင္းေဆာင္ ဦးကုိကုိႀကီး ဘယ္လုိ၀င္ၿပိဳင္မလဲ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ NLD ပါတီက ထုတ္ျပန္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းမွာ ဦးကိုကိုႀကီး အပါအဝင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ေလွ်ာက္ထားသူ အားလံုးနီးပါး မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔