ေညာင္ဝန္းရြာျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သိန္းနဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္

စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ဝန္းရြာမွာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ ဝင္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေညာင္ဝန္းရြာ တစ္ရြာ လံုးကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က အမူဖြင္႔ထားၿပီး ေညာင္ဝန္း ရြာ ေဒသခံ ၄ ဦးကလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အမူဖြင္႔ထား ပါတယ္။