ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေတြ ကို ပူးတဲြေျဖရွင္းႏိုင္ေရး ေကာ္မ တီေတြဖဲြ႔ဖို႔ ညႊန္ၾကား

ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေတြကို ပူးတဲြေျဖ ရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေကာ္မရွင္၊ပါတီေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြ ပါဝင္တဲ့ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရး ေကာ္မတီေတြ ဖဲြ႔ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔