ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးပြဲ အေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္

တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ NCCT ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဦးႏုိင္ဟံသာ၊ ဖဒိုကြယ္ထူးဝင္းတုိ႔ ဦးေဆာင္တဲ့အဖဲြ႔ ဟာ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး၊ ဦးညိဳအုန္းျမင့္တုိ႔နဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ မွာ ႏွစ္ရက္ၾကာေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။