Follow us

ပညာေရးအသံုးစရိတ္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အဆိုျပဳ၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြထည့္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ သပိ္တ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြအားလံုး မပါဝင္ဘဲ အတည္ျပဳလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔