ဝါဝါဝင္းကုမၸဏီနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ား

ရန္ကုန္တုိင္း လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာ္ရထာစက္မႈဇုန္ဝင္းထဲက “ျမစိမ္းေရာင္ အိမ္ယာစီမံကိန္း” ေျမေပၚမွာ ေနထိုင္သူေတြကို ဝါဝါဝင္းကုမၸဏီက လူအင္အားသံုးၿပီး ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ မေန႔ ညေနက အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္ မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။