ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေကာ့မွဴးလယ္သမားမ်ား

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ႔ရဲ႕မဲဆႏၵ နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္နဲ႔၊ ကြမ္းျခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမားေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။