မွတ္မွတ္သားသားစကားမ်ား

အပတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တုိင္း တင္ဆက္ေနတဲ့ မွတ္မွတ္သားသား စကားမ်ား အစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္ေပးမွာပါ။ ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပါတယ္။