လြန္းညေတာင္ေက်ာက္မုိင္းနဲ႔ ေဒသခံမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္က လြန္းညေတာင္မွာ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF နဲ႔ တရုတ္ကုမၸဏီ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာကို လြန္းညနဲ႔ ကေမာ့မို စတဲ့ ေဒသခံရြာသားေတြက ကန္႔ကြက္ေနၾကပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔