ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းကတုိက္ပဲြေတြနဲ႔ အေရးႀကီးအဆို

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းက တုိက္ပဲြေတြအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း အေရးၾကီးအဆိုအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ေယာက္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မွာ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔