တိုင္းရင္းသားေရးရာ မူဝါဒမ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲ

ညီညႊတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ UNA နဲ႔ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ စင္တာ- ENAC အဖဲြ႔ ႏွစ္ဖဲြ႔တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲေတြ က်င္းပတဲ့အခါ တုိင္းရင္းသားေတြလုိလားတဲ့ မူဝါဒေတြကုိ စုစည္းတင္ျပႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြး ပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းယားလိတ္ ဟုိတယ္မွာ က်င္းပေနပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔