မေကြး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ပညာေရးေဂဟာ

မေကြးၿမိဳ႕ ကင္းအေနာက္ေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းမွာ ေဒသအသီးသီး ကေန လာၿပီး ပညာ သင္ယူေနတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းမထားႏုိင္တဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြကုိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ လက္ခံၿပီး ပညာသင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔