ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမးအေျဖ

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံကုိ အမွန္တကယ္သြားမယ္ဆုိရင္ လာမယ္႔ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မျဖစ္မေနျပဳ လုုပ္ ေပးဖုိ႔လုိ္အပ္တယ္လုိ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီကေန႔ ေျပာပါတယ္။