မေကြးတိုင္းအစိုးရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြေပ်ာက္ဆံုးမႈ

အရင္ မေကြးတိုင္းအစိုးရလက္ထက္က လက္ယက္ေရနံတြင္းေတြကေန ေကာက္ခံထားတဲ့ ရန္ပံုေငြ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ႕ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ဆက္ၿပီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ တိုင္းအစိုးရကို ျပန္လည္လႊဲအပ္ထားပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဒီကေန႔ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ ေန႔မွာ မေကြးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က သတင္းမီဒီယာေတြကို ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔