မစၥယန္ဟီးလီနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီရဲ႕ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေပၚ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဒီကေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔