ရခုိင္ေဒသအေရး၊ အစုိးရနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ဘူးသီေတာင္ ေမာင္ေတာေဒသမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲ ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈေတြ မ်ားလာေနပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔