ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္က သိမ္းဆည္းေျမမ်ား

မေကြးတိုင္း ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ေတာ့တဲ့ သိမ္းဆည္းေျမေတြကို မူလပိုင္ရွင္ေတြ လက္ထဲ ျပန္မေပးဘဲ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ဝန္ထမ္းေတြက ပိုင္ဆုိင္မႈ ေလွ်ာက္ထားတာေတြ ရိွေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔