“ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း” ေစတနာေဆးကုခန္း

သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ေျခာက္လျပည့္အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ “ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း” ရဲ႕ ေစတနာေဆး ကုခန္း ဖြင့္လွစ္ပဲြကို ရန္ကုန္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဒီကေန႔က်င္းပခဲ့ပါတယ္။