" ေမာင္ေတာအေရး တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ"

ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ည ေမးပါရေစဦး အစီအစဥ္မွာ " ေမာင္ေတာအေရး တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကိုေအာင္မ်ိဳးမင္း (ဒါရိုက္တာ - ညီမွ်ျခင္း ျမန္မာ ) နဲ႔ ကိုသီဟေသြး (ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္) တို႔က ပင္တိုင္ ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔