Follow us

အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း

အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြအၾကား တႏို္င္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔