ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ဟာ လာမယ့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည့္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က သန္လ်င္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရံုး မွာ အမည္စာရင္း သြားေရာက္တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔