ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရ ရက္ ၁ဝဝ စိမံကိန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕က အစိုးရအဖဲြ႕ရဲ႕ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ စီမံကိန္းေတြအေၾကာင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု နဲ႕ တာ၀န္ရိွသူေတြက ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔