မုိင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔႔

တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ ေကအိုင္အို ထိန္္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မိုင္ဂ်ာယန္ ၿမိဳ့မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ အစည္းေတြရဲ့ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝး စတုတၳေန႔ကုိ ဆက္လက္က်င္းပေနပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔