ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္ဆုိင္းျခင္း သံုးႏွစ္ျပည့္

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ေနာင္တက္လာမယ့္ အစိုးရအဆက္ဆက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ၾကဖို႔ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရတဲ့ ရြာသားေတြက ေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။