မင္းအေနာ္ရထာကုမၸဏီက သိမ္းတဲ့ေျမမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕က ၿခံေျမေတြကို မင္းအေနာ္ရထာကုမၸဏီက အထက္ဘီးလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံုတည္ေဆာက္ ဖို႔ သိမ္းယူခဲ့ ပါတယ္။