တိုးခ်ဲ႕လာေနတဲ့ တရုတ္တစ္ရွဴးငွက္ေပ်ာ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တာေလာႀကီးေဒသမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ မွတ္ပံုတင္မထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြက တရုတ္တစ္ရွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို တရားမဝင္ တိုးခ်ဲ႕လာေနတဲ့အတြက္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးၿပီး ေတာင္သူေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြ ဆံုးရွံဳးေနတယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔