ေတာင္ႀကီးအထက (၄)

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕က အမွတ္ ၄ အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္းဟာ ၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးေက်ာင္း ျဖစ္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။