ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြ အားေကာင္းလာသလို၊ ဖုန္းေျပာတာအျပင္ Smart Phones ေတြနဲ႔ အင္တာနက္သံုးစဲြတာေတြလည္း မ်ားလာေနပါတယ္။