သႀကၤန္ စတုဒီသာအလွဴမ်ား

အတာသႀကၤန္ ပြဲေတာ္အတြင္း ျမန္မာ့ရိုးရာ အစဥ္အလာအရ မေျပာင္းလဲတဲ့ ျမင္ကြင္းကေတာ့ စတုဒီသာအလွဴေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သႀကၤန္အက်ရက္က စၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တလႊားမွာ စတုဒီသာ ေကြ်းေမြးတဲ့ မ႑ပ္ေတြ အမ်ားအျပား ဖြင့္လွစ္ထားၾကပါတယ္။