ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္အေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးမႈ(မႏၱေလး)

မႏၱေလးၿမိဳ႕က ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ မႏၱေလး တိုင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔စၿပီး မွတ္ပံုတင္ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔