ရန္ကုန္တုိင္း စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္းမ်ား

ရန္ကုန္တုိင္း စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေန႔စဥ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနၾကတဲ့ စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြရိွေနပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔