ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗားဂရာမီးပိြဳင့္မွာ သြားလာေနေသာယာဥ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေန႔စဥ္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈု ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ဒီကေန႔ ျပန္လည္က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။