ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး ေကာမွဴးၿမိဳ႕နယ္ အေဖ်ာက္ေက်းရြာ မွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ လူထုုဆႏၵေကာက္ခံပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထြက္ခြာစဥ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိ၀င္ဘာ လအတြင္း ကယားျပည္နယ္ သြားမည္

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔မွာ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွာ ေဒသခံလူထုနဲ႔ ေတြ႔ဆံုမယ္လို႔ ျပည္နယ္ NLD တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။