အခေၾကးေငြယူၿပီး ဆႏၵျပတယ္ဆိုတဲ့ သမၼတရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္ ကို မေက်နပ္တဲ့အတြက္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ ေနာ္အုန္းလွနဲ႔အဖြဲ႕ ဆႏၵျပေနၾကစဥ္

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရရွိ

ကုလသမဂၢ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ UNDP ရဲ႕ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာဌာနက ခ်ီးျမွင့္တဲ့ N-Peace Awards ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက ေဒၚေနာ္အုန္းလွနဲ ့မသႏၱာတို ့ ဦးေဆာင္ပါဝင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမ်ိဳးသမီး ကြန္ရက္အဖြဲ ့နဲ ့ တစ္ဦးခ်င္းအျဖစ္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သူေဟာင္း မေဝေဝႏုနဲ ့ တိုင္းရင္းသားအေရးလႈပ္ရွားသူ မိခင္ခင္ၾကဴတို ့ရရွိပါတယ္။