ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္

တရားရံုးေတြမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ရွိေနေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပ

ကခ်င္ျပည္နယ္က တရားရံုးေတြမွာ တရားသူႀကီးေတြကို လြန္ကဲတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ေပးထားတဲ႔ အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈေတြရွိေနေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ အစိုးရရဲ့ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ က ဒီေန႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔