ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားပါတီဝင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ပံု

ANP ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒါက္ တာ ေအးေမာင္ ျဖစ္လာ

ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ALD ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ RNDP တို႔ပူးေပါင္းအၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပတဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP ညီလာခံက ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ေရြးျခယ္ ဒီကေန႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္ပါတယ္။