အေမရိကန္ရဲ႕ လူကုန္ကူးမႈအစီရင္ခံစာ ျမန္မာကုိ အဆုိးဝါးဆံုးစာရင္းမွာ ထည့္သြင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ မေန႔ကထုတ္ျပန္ ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံ တကာ လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အနိမ့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ အဆင့္ (၃) ေနရာကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔