ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ရာမည ဟိုတယ္မွာ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္တဲ့ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းပြဲ ကို ေတြ႔ရစဥ္

ဘိလပ္ေျမစက္ရံု အစီရင္ခံစာ ေဒသခံေတြ ကန္႔ကြက္

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံု ႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ထားတဲ့ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုစီမံကိန္းရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာေတြကို ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔