ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားတခ်ဳိ႕ကုိ မဲေဆာက္-ျမ၀တီနယ္စပ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေတြ႔ရစဥ္။

ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားအေရး တိုက္ပဲြဝင္သူ အမႈစတင္

ထိုင္းနိုင္ငံမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ ကုိင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ကမ္ဘိုးဒီ ယား ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ အေရးကို သတင္းေဖၚထုတ္ေပးေနတဲ့ ၿဗိိတိန္နိုင္ငံသား Andy Hall ဟာ မေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ တရားရံုးတစ္ရံုးမွာ အသေရဖ်က္မႈနဲ႔ စတင္ အမႈရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။