ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႔ နိုင္ငံေရးပါတီ ၆၆ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႕ဆံုၾကစဥ္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူခ်မွတ္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္း

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပတဲ့အခါမွာ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသင့္တဲ့ မူေဘာင္ေတြေရးဆြဲဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၅၆ ပါတီကအဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦးပါဝင္တဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဒီကေန႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။