သီလဝါစီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ Park Royal ဟိုတယ္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျမန္မာနဲ႔ ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးစဥ္

သီလဝါ စီမံကိန္း ဒုတိယအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဒုတိယအဆင့္ ဇုန္ B စီမံကိန္းကို ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းၿပီး တဲ့ ေျမေနရာေတြမွာပဲ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မယ္လုိ႔ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲ မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔