ေလထုအညစ္ညမ္းဆံုးစာရင္းဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု

WHO ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က ဒီႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အစီရင္ခံစာ မွာ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ေလထုအညစ္ညမ္းဆံုး ထိပ္တန္းႏုိင္ငံ ၂၀ မွာပါ၀င္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔