ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြကုိ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား သုံးသပ္ခ်က္

၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုုင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းနဲ႔ အဆုိးအေကာင္းေတြကုိ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြက သုံးသပ္ထားတာကုိ အခုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာအက္ဖ္ေအ သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ထြန္းနိုင္ စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]