နုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ရပ္တန္႔ေရးေန႔

အဂၤါေန႔က က်ေရာက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီး မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားေတြကို ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြနဲ႔ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ေတြက ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၾကသလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)ကလည္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ ခံစာထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI