လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို ကူညီေပးဖို႔ movements.org စာမ်က္ႏွာဖြင့္လွစ္

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို အကူအညီေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔တစ္ဖဲြ႔က movements.org အမည္ရွိ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို အခုရက္ပိုင္းက ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို RFA အဖဲြ႔သား ဦးသစ္ဆင္းက တင္ျပထားပါတယ္။

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]