၈ေလးလံုး ၂၆ ႏွစ္ျပည္႔အခမ္းအနား အေမရိကန္နဲ႔ ကေနဒါတို႔မွာ က်င္းပ

မေန႔က က်ေရာက္တဲ႔ ၈ေလးလံုး ၂၆ ႏွစ္ျပည္႔အခမ္းအနား ဆုေတာင္းပြဲေတြကို အေမရိကန္နုိင္ငံနဲ႔ ကေနဒါနိုင္ငံေတြမွာလည္း က်င္းပခဲ႔သလို ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါတယ္။ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္လက္တင္ျပထားပါတယ္။

Burmese Journey - OHI