ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု အေၾကာင္း တင္ျပခ်က္

ကမၻာ့ဘဏ္က တားတား၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတိေပးေပး၊ လူထုက ဆန္႔က်င္ဆန္႔က်င္၊ လွ်ပ္စစ္ မီး ရဖို႕ ေက်ာက္မီးေသြးသံုးဓာတ္အားေပး စက္ ရံုေတြ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တည္ေဆာက္ဖို႔ စီစဥ္ေနပါျပီ။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔