ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းတဲ့အေပၚ သေဘာထားမ်ား

အစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပႆနာေတြကို ေျဖ ရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့အေပၚ ႀကိဳဆိုသူေတြ ရွိသလို ကန္႔ကြက္သူေတြနဲ႔ စိုးရိမ္ မႈေတြလည္းရွိေနၾကပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔