ေက်ာင္းသားေတြကို ေထာင္ခ်ႏိုင္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ ထုတ္ပယ္

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကို အေရးယူ ေထာင္ ခ်ႏိုင္တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကို တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္ထဲကေန သက္ဆိုင္ရာက ထုတ္ပယ္လိုက္ ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔