ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုခ်က္အေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ကန္႔ကြက္ေန တဲ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ % လႊတ္ေတာ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အဖဲြ႔၀င္ ၃ဝ ေက်ာ္ေလာက္က ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့အေပၚ ကန္႔ကြက္သူေတြရိွသလို ေထာက္ခံသူေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
ဆိုက္တခုလံုးသို႔