အျငင္းပြားစရာ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ ရာထူးတိုးမူဝါဒအေပၚ ေဝဖန္မႈ

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ့ ရာထူးတိုးမူ၀ါဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဆရာ/ဆရာမေတြအၾကား အျငင္းပြားမႈေတြ ေ၀ဖန္မႈေတြ တိုးလာေနပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔