ျမန္မာေတြႀကံဳရတဲ့ ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံရမႈအေၾကာင္း တင္ျပခ်က္

အေနာက္ကမၻာမွာ မ်က္ႏွာငယ္ရတဲ့ လူနည္းစု တစ္မ်ိဳးရွိေနၿပီး ဒီလူေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံ တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြ က ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေနပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔