ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာ အစုိးရနဲ႔ ညွိႏိႈင္း၊ အစားထုိးထုတ္ေဝ

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ မြတ္စလင္ကေလးငယ္ ၈ ေသာင္းေက်ာ္ဟာ အစာအဟာရအလြန္အမင္းလိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္တို႔ ပူးတြဲေရးသားတဲ့ အစီရင္ခံစာအသစ္နဲ႔ အစားထိုးလဲလွယ္ ထုတ္ေဝလိုက္ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔