ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္ရာ လိုင္ဇာျမိဳ့ ခရီးစဥ္

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။ပံုမွာ ျမင္ရသည့္ စာလံုးမ်ားအတိုင္း ထည့္သြင္းေပးရပါမည္။
မ်ဳိးနိုင္ ေနရပ္- သဃက(ႏိုင္)၁၃၆၃၀၂ :

လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခ်င္ပါသည္။

Feb 26, 2013 10:40 AM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔