ျမန္မာနဲ႔ ထုိင္းႏိုင္ငံက အလုပ္ သမား၀န္ႀကီးေတြ ေတြ႔ဆံု

ျမန္မာနဲ႔ ထုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ ႀကီးေတြ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အလုပ္သမားေစ လႊတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကို ေမလအတြင္း လက္မွတ္ေရးထုိးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
ဆိုက္တခုလံုးသို႔