တရုတ္မုန္႔ေတြ ကေလးေတြစားဖို႔ မသင့္

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ရြာအသီးသီး က ေစ်းေတြ ေက်ာင္းေတြမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ တရုတ္မုန္႔ေတြဟာ ကေလးေတြ စားေသာက္ဖို႔ မသင့္ေၾကာင္း RFA သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေဇာဝင္း တင္ျပထားပါတယ္။

Burmese Journey - OHI