လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ အတြင္း ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး

ကုလသမဂၢက ျပဌာန္းထားတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြအတြင္း ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာနုိင္ငံက လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ကုိ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလုိက္ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
ဆိုက္တခုလံုးသို႔