ဆရာ ဦးဝင္းတင္ ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ အယူအဆတခ်ိဳ႕

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္ RFA ကိုေျပာခဲ့ဘူးတဲ့ သူရဲ့ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕အယူအဆတခ်ိဳ႕ကို RFA ဝိုင္းေတာ္သား ကိုေနရိန္ေက်ာ္က ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပထားပါတယ္။

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]