လစာတုိးဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိတဲ့ အေပၚ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြ ရဲ႕အျမင္နဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

အစိုးရဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လစာတိုးျမင့္ဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသးဘူးလို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမွာ ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔