အိုဇုန္းလႊာအေၾကာင္း တင္ျပ ခ်က္

ကမၻာႀကီး တည္ၿငိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ လိုတဲ့အျပင္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ဟန္ခ်က္မပ်က္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔