ကေလးၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးတဝိုက္ က ေရေဘးဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ အေျခအေန တင္ျပခ်က္

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နဲ႕ အနီးတဝိုက္ ဟာ ေရျမဳပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေရေဘးဒုကၡသည္အမ်ားစု ဟာ အကူအညီေတြ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
ဆိုက္တခုလံုးသို႔