ျမန္မာ့ေက်းလက္ရုိးရာ ေတာဓေလ့အစဥ္အလာေတြ ေပ်ာက္ကြယ္လာေနၿပီလား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ လူငယ္လူ ရြယ္ေတြ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ အခြင့္အလမ္းရွာေဖြမႈ တုိးမ်ား လာတာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေတာရြာေတြမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြကုိ လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အလြန္အမင္းနည္းပါးလာ ၿပီး၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ရုိးရာဓေလ့ေတြ ေပ်ာက္ ကြယ္လာေနတဲ့အေၾကာင္း RFA အဖြဲ႔သား ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ တင္ျပထားတာ နားဆင္ႏုိင္ ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
.
ဆိုက္တခုလံုးသို႔