၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔ထားေရး ျပင္ဆင္ခ်က္ သေဘာတူညီႏုိင္မလား

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ) ျပင္ဆင္ခ်က္အရ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္သူကိုသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ခန္႔ထားေရးစတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို ျပည္ေထာင္ စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
ဆိုက္တခုလံုးသို႔