ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ၿမိဳ႕က ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္

ထိုင္းေရာက္ျမန္မာေတြ အလုပ္ပါ မစ္ေလွ်ာက္ဖို႔ ခြင့္ျပဳရက္ကို တုိးေတာင္းမည္

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္ သမားေတြအေနနဲ႔ ဗီဇာရရွိၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ သတ္မွတ္ ထားတာကို ရက္ ၆၀ အထိ တိုးျမွင့္ေပးဖို႔အတြက္ ထိုင္း အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကို စာတင္ေတာင္းဆို ဖို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား အေရး ေဆာင္ရြက္သူေတြက ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

RFA TV တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရန္
ည ၇:ဝဝ မွ ၇:၃ဝ နာရီ
RFA TV ၂ဝ၁၇ ဧၿပီ ၂၅
သတင္းမဂၢဇင္း (၂ဝ၁၇ ဧၿပီ ၂၂)
မွတ္ခ်က္ေတြမွာ .. ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္မႈ၊ တိုက္ခိုက္မႈနဲ႕ ရိုင္းစိုင္းတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ။ ရွည္လ်ားလြန္းတဲ့ မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။
ethnic-tv

RFA ရန္ကုန္ရံုးကို ဆက္သြယ္ရန္။
ဖုန္း - ဝ၁ ၅၆၅၅၁၇၊ ဝ၁ ၅၆၄၇၅၉
NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစည္းအေဝး
မေကြးတိုင္းအစိုးရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြေပ်ာက္ဆံုးမႈ
ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္က ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား
စစ္ေတြၿမိဳ႕က က်ဴးေက်ာ္တဲေတြဖယ္ရွားျခင္း
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
YBS ဘတ္စ္ကားစနစ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေရး
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
ဆိုက္တခုလံုးသို႔