ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က သတင္းေထာက္တခ်ိဳ႕ သတင္းယူေနၾကစဥ္

လႊတ္ေတာ္မွာသတင္းယူခြင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္လုိက္မႈ စာနယ္ ဇင္းအဖြဲ႔ေတြ ကန္႔ကြက္

လႊတ္ေတာ္တြင္း သတင္းရယူေရးနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုးက ထုတ္ျပန္လိုက္ တဲ့ ေၾကညာခ်က္ကို ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN)နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္စာဆရာအသင္း (MJA) တို႔က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုလိုက္ပါ တယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

RFA TV ၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉
သတင္းမဂၢဇင္း (၂ဝ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆)

မိမိအမည္ နဲ႔ ၿမဳိ႕ကုိ ေဖၚျပျပီး၊ dassk@rfa.org ကတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအက်ဳိး ရွိမယ့္ေမးခြန္းမ်ားသာ ေပးပုိ႔ၾကပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားလွ်င္ .. လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရား ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား ။ ရွည္လ်ားလြန္းေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။
အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
ethnic-tv

RFA ရန္ကုန္ရံုးကို ဆက္သြယ္ရန္။
ဖုန္း - ဝ၁ ၅၆၅၅၁၇၊ ဝ၁ ၅၆၄၇၅၉
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
ဒုတိယအႀကိမ္ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား
လႊတ္ေတာ္သစ္နဲ႔ သတင္းမီဒီယာအခက္အခဲ
ဦးဘရိွန္ (ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ) နဲ႔ေမးျမန္းခ်က္
ေဒၚက်ိန္ငိုက္မန္(ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္
စစ္ေတြၿမိဳ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံတားဖြင့္လွစ္ပြဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေထာက္ခံႀကိဳဆုိပြဲ- ျမစ္ႀကီးနား
ဆိုက္တခုလံုးသို႔