ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ လူထုနဲ႔ေတြ႕ဆံုပြဲ မွာ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

အမိ်ဳးသားႏုိင္ငံေရးဆိုၿပီး ခြဲျခားေျပာ ဆိုတာဟာ မရိုးသား ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

နုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ့ အခန္းက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရးနဲ႔ ပါတီနုိင္ငံေရးကို ခြဲျခားေျပာဆို မႈဟာ အရင္စစ္အစိုးရေခတ္က အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရြက္သူေတြကို အဆင့္အတန္း ခ်ဆက္ဆံဖို႔ သံုးစြဲခဲ့တဲ့စကားျဖစ္ၿပီး ဒီစကားကိုေျပာ ဆိုသံုးစြဲတာဟာ ရိုးသားမႈမရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (စက္တင္ဘာ ၃ဝ)
သတင္းမဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ ၂၇)
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အစီရင္ခံစာ
စဥ့္ကူးပဋိပကၡ ဆႏၵျပပဲြ
ရခိုင္ေျမယာအေရး ေဆြးေႏြးပြဲ- စစ္ေတြ
အာရွသတင္း ျမင္ကြင္းစုံ
ကားတာယာမွ လူသံုးကုန္ပစၥည္းသို႔
ညီညြတ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔