၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္က လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၈ မ်ိဳး လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္း

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေလ့လာ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၈ မ်ိဳးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ဒီကေန႔ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (ေအာက္တုိဘာ ၂၁)
သတင္းမဂၢဇင္း (ေအာက္တုိဘာ ၁၈)
“ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒးရွင္း” ေစတနာေဆးကုခန္း
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဦးရဲထြဋ္
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၈ မ်ိဳး
အာရွသတင္းျမင္ကြင္းစုံ
႐ုပ္သံဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ေရး