ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးနဲ႔ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မွာ  ေတြ႔ဆံုၾကစဥ္

တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ အာမခံေၾကာင္း ဦးတင္ေအး ေျပာ ၾကား

လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ ရာႏႈန္းျပည့္ အာမခံေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ဒီေန႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

အထူးစာမ်က္ႏွာ Election
RFA TV တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရန္

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၈:၃ဝ မွ ၉:ဝဝ နာရီ
RFA TV စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္

ဒီ အစီအစဥ္ကေန မိမိအမည္ နဲ႔ ၿမဳိ႕ကုိ ေဖၚျပျပီး၊ dassk@rfa.org ကတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ အမ်ားအက်ဳိး ရွိမယ့္ေမးခြန္းမ်ားသာ ေပးပုိ႔ၾကပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာ တရား ေစာ္ကားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရိုင္းစိုင္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။ ရွည္လ်ားလြန္းေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာက လက္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။
ethnic-tv

RFA ရန္ကုန္ရံုးကို ဆက္သြယ္ရန္။
ဖုန္း - ဝ၁ ၅၆၅၅၁၇၊ ဝ၁ ၅၆၄၇၅၉
သတင္းမဂၢဇင္း (ၾသဂုတ္ ၂၉)
လႊတ္ေတာ္ အရည္အေသြးျမႇင့္ေဆြးေႏြးပြဲ
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
NBF ပါတီရဲ႕ သေဘာထားရွင္းလင္းပြဲ
အႏုပညာရွင္ေတြရဲ႕ ရခိုင္ေရးေဘးအကူအညီ
မုန္းေခ်ာင္းေဒသခံေတြရဲ႕ ေရေဘးစုိးရိမ္မႈ
ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားခ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္မည္
ဆိုက္တခုလံုးသို႔