၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား လူထုလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္စဥ္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ က်င္းပ

ျမန္မာ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း မတူကြဲျပားတဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အယူ၀ါဒနဲ႔ ၾကန္အင္လကၡဏာေတြ ကို အျပန္အလွန္ နားလည္လက္ခံၿပီး အတူယွဥ္ တဲြေနထိုင္ႏုိင္မွသာ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဒီေန႔က်ေရာက္တဲ့ ၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (စက္တင္ဘာ ၂၂)
သတင္းမဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ ၂ဝ)
အစိုးရနဲ႔ NCCT- ၂ဝ၁၄ စက္တင္ဘာ ၂၂
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔- ရန္ကုန္
ခါကာဘုိရာဇီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
ဦးကိုကိုႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ်က္
ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ၇ ႏွစ္ျပည့္
စစ္အာဏာသိမ္း ၂၆ ႏွစ္- စစ္ေတြ