ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ စုေပါင္းၿပီး အမိ်ဳးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေပးဖို႔ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ဒဂံုတကၠသိုလ္ထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပစဥ္

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ဒဂံုတကၠသုိလ္မွာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳသစ္အေရွ႕ပိုင္း ဒဂံုတကၠသိုလ္မွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖဲ႔ြ၀င္ ၁၀၀ ေလာက္ စုေပါင္းၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (စက္တင္ဘာ ၂)
သတင္းမဂၢဇင္း (ၾသဂုတ္ ၃ဝ)
ပညာေရးဥပေဒဆႏၵျပပြဲ- ဒဂံုတကၠသိုလ္
ကေလာၿမိဳ႕နယ္က တရုတ္သတၳဳတူးကုမၸဏီ
ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး အေရးေပၚဌာန
အနာႀကီးေရာဂါနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေကာ့မွဴးလယ္သမားမ်ား