၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အႀကံျပဳအစီရင္ခံစာ တင္သြင္း

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း ပုဒ္မ ၄၃၆(က) နဲ႔ (ခ)ကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းရင္း သားပါတီတခ်ဳိ႕က ျပင္ဆင္ဖို႔ အႀကံျပဳထားေပမယ့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မူလအတုိင္း သာထားရိွဖို႔ အႀကံျပဳထားတယ္လို႔ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈ ေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ဒီေန႔တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ပါရွိပါတယ္။

အစီအစဥ္မ်ား

မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႔လွ်င္ ... လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ၊ ဘာသာတရားပုတ္ခတ္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ရုန္႔႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေရးသားၾကပါ။

RFA TV (ေအာက္တုိဘာ ၂၃)
သတင္းမဂၢဇင္း (ေအာက္တုိဘာ ၁၈)
အစၥလာမ္သခၤ်ဳိင္းမီးရွိဳ႕မႈ ေျပၿငိမ္းပြဲ
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ
USDP ဦးေဌးဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း
ရခိုင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား
“ေရႊသဇင္” ဆပ္ျပာစက္ရံု ဆႏၵျပပြဲ
“ဆန္နီ” အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ဆႏၵျပပြဲ