កំណាព្យ

រំដួល​កោះដាច់

ឱ​ភូមិ​កោះដាច់ កោះ​ឧកញ៉ាតី ឆោម​ស្រស់​ពិសី ប៉ាក់​ច្នៃ​ក្រមា ត្បាញ​ហូល​ផាមួង ស្អាត​ដូច​អប្សរា បង​អ្នកទស្សនា ចិន្ដា​ស្រមៃ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល