កំណាព្យ

ដំរី​ជល់​គ្នា​វេទនា​ស្រមោច

ដំរី​ជល់​គ្នា វេទនា​អ្នក​តូច ដំរី​ខិលខូច ក្រូចជូ​ជាង​ពោន ដំរី​ជល់​គ្នា មិន​ដូច​រឿង​ល្ខោន គ្រាប់​ធ្លាក់​រាប់​តោន យោន​យោក​ទុក្ខា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល