កំណាព្យ

លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី អ្នក​សិក្សា​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម ចូលរួម​ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

យុទ្ធនាការ​១០០​រាត្រី កែម ឡី លា​យើង​ហើយ

ឱះឱ! កែមឡី សម្ដី​កូន​ខ្មែរ ពេល​ស្ដី​ដឹង​ដែរ ថា​មិន​រួច​ខ្លួន និយាយ​ពន្យល់ ការ​ពិត​ជាប់​ជួន ខ្លាច​ណាស់​ជាតិ​យួន រំលោភ​អស់​ខ្មែរ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល