កំណាព្យ

អំនួត​អំណាច

អំនួត​អំណាច អាច​គ្មាន​អ្នក​ថា កាច​ក្រៅ​តម្រា ខ្លា​បាក់​ចង្កូម ចង្កូត​បាក់​អស់ ក្រាំង​ដូច​ពួក​ស្មូម សំណុំ​សំណូម ផ្អូម​ព្រោះ​អំនួត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល