កំណាព្យ

ទំនួញ​តោ​ថ្ម

សែន​អនិច្ចា​ដល់​តោ​ថ្ម ឆើតឆាយ​បវរ​ល្អ​ប្រពៃ ឫទ្ធា​អំណាច​ខ្លាំង​គ្មាន​បី កម្ម​អី​ផល​អី​យាម​ក្លោង​ទ្វា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល