កំណាព្យ

កំណាព្យ៖ អំនួត​ក្អែក​ហ៊ីង

ហ៊ីង​ខំ​ប្រឹង​ស្រែក ក្អែក​ប្រឹង​បំភ្លៃ ថា​ខ្លួន​នុះ​នៃ ត្រឹមត្រូវ​ឥត​ខ្ចោះ ឯ​អ្នក​ដទៃ សុទ្ធ​ខុស​ទាំង​អស់ សុទ្ធ​គ្មាន​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ ល្អ​ដូច​ខ្លួន​ឡើយ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល