តាម​យើង​ខ្ញុំ
(ពី​ឆ្វេង) នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែល (COMFREL) លោក គល់ បញ្ញា និង​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត (NEC) លោក រ៉ុង ឈុន ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥។

ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​របស់ គ.ជ.ប ថ្មី

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​របស់ គ.ជ.ប ថ្មី»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល