ពី​ឆ្វេង៖ នាយក​ប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​សម្ពន្ធភាព​ការងារ និង​សិទ្ធិមនុស្ស លោក មឿន តុលា ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា លោក អាត់ ធន់ និង​ប្រធាន​រដ្ឋបាល​សហព័ន្ធ​សហជីព​ស្មារតី​កម្មករ​ខ្មែរ លោក ថោង សឿន ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។

សុវត្ថិភាព​ការងារ​នៅ​ផ្នែក​ឡ​ចំហាយ​ក្នុង​រោងចក្រ

នាទី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២៤ ខែ​មីនា ពិភាក្សា​អំពី៖ «សុវត្ថិភាព​ការងារ​នៅ​ផ្នែក​ឡ​ចំហាយ​ក្នុង​រោងចក្រ»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល