សមាជិក​ក្រុម​ការងារ​ដើម្បី​សន្តិភាព និង​ជា​នាយិកា​អង្គការ​ភាព​ជា​ដៃគូ​សង្គម​ស៊ីវិល​កម្ពុជា អ្នកស្រី ប្រាក់ សុខានី (ឆ្វេង) សមាជិក​ក្រុម​ការងារ​កសាង​សន្តិភាព និង​ជា​បុគ្គលិក​អង្គការ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​យុវជន លោក លី ប៊ុនធា (ស្ដាំ) និង​កញ្ញា ឱក សេរីរ័ត្ន (កណ្ដាល) ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។

តើ​កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​សន្តិភាព​ហើយ​ឬ​នៅ?

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «តើ​កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​សន្តិភាព​ហើយ​ឬ​នៅ?»។