តាម​យើង​ខ្ញុំ
អ្នកស្រី ពុង ឈីវកេក (ឆ្វេង) ប្រធាន​អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស​លីកាដូ(Licadho) ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។

ផលវិបាក​និង​វិធានការ​ចំពោះ​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​ស្ត្រី​មាន​កូន​តូច និង​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី ពិភាក្សា​អំពី៖ «ផលវិបាក​និង​វិធានការ​ចំពោះ​ការ​ឃុំ​ខ្លួន​ស្ត្រី​មាន​កូន​តូច និង​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ» នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី២៦ ខែ​ឧសភា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល