ពី​ឆ្វេង៖ អ្នក​វិភាគ​ឯករាជ្យ បណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ សកម្មជន​ដីធ្លី​តំបន់​បឹងកក់ លោកស្រី បូ ឆវី និង​អ្នក​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​លោក ជី វិតា។

សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ការ​ជំនុំជម្រះ​ក្ដី​ដោយ​យុត្តិធម៌

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី បន្ថែម នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២៣ ខែ​កុម្ភៈ ពិភាក្សា​អំពី៖ «សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ការ​ជំនុំជម្រះ​ក្ដី​ដោយ​យុត្តិធម៌»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល