លោក​បណ្ឌិត ជា ចំរើន (ឆ្វេង) អតីត​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។

គោលបំណង​នៃ​ការ​បង្កើត​បក្ស​ថ្មី​របស់​អតីត​មន្ត្រី​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី ពិភាក្សា​អំពី៖ «គោលបំណង​នៃ​ការ​បង្កើត​បក្ស​ថ្មី​របស់​អតីត​មន្ត្រី​បក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា» នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​វិច្ឆិកា។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល