លោក សម រង្ស៊ី (ឆ្វេង) ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ និង​លោក កឹម សុខា (កណ្ដាល) អនុប្រធាន​ទី​១​នៃ​រដ្ឋសភា និង​ជា​អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។

ការ​ចាប់​ខ្លួន​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​គណបក្ស ការ​បង្កើត​គ.ជ.ប និង​ព្រឹត្តិការណ៍​នយោបាយ​ថ្មីៗ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ការ​ចាប់​ខ្លួន​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​គណបក្ស ការ​បង្កើត​គ.ជ.ប និង​ព្រឹត្តិការណ៍​នយោបាយ​ថ្មីៗ»។