(ពី​ឆ្វេង) អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម លោក​បណ្ឌិត មាស នី និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ខារ៉ាម​កម្ពុជា (CARAM Cambodia) លោក យ៉ា ណាវុធ ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៦។

ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​គោល​នយោបាយ​របស់​គណបក្ស​កាន់​អំណាច

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​២៨ ខែ​មិថុនា ពិភាក្សា​អំពី «ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​គោល​នយោបាយ​របស់​គណបក្ស​កាន់​អំណាច»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល