ប្រធាន​កម្មវិធី​របស់​គណៈកម្មាធិការ​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​កម្ពុជា (CCC) អ្នកស្រី អែល សុធារី (ឆ្វេង) និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​អង្គការ​តម្លាភាព​កម្ពុជា (TI Cambodia)  លោក ព្រាប កុល ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។

យុទ្ធនាការ​៥០០​ថ្ងៃ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី​នៅ​យប់​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​១៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «យុទ្ធនាការ​៥០០​ថ្ងៃ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ»។