អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ លោក កឹម សុខា ថ្លែង​ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​២៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៣។

ការ​វិវឌ្ឍ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ស្ថានការណ៍​នយោបាយ

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៤ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ការ​វិវឌ្ឍ​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ស្ថានការណ៍​នយោបាយ»។