តាម​យើង​ខ្ញុំ
គ្រូ​សូត្រ​ស្តាំ​វត្ត​មហាមន្ត្រី ព្រះតេជព្រះគុណ ទូច ម៉ៃ (ស្ដាំ) និង​ព្រះ​គ្រូ​រតនៈ​វិសុទ្ធិ ឆាត សុឆេត គង់​នៅ​វត្ត​បទុមវតី ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។

ហិង្សា​លើ​ព្រះសង្ឃ និង​តម្លៃ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​៣០ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥ ពិភាក្សា​អំពី៖ «ហិង្សា​លើ​ព្រះសង្ឃ និង​តម្លៃ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល