(ពី​ឆ្វេង) លោក សុង សារ៉ន អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន អេមរុ រ៉ាយ (AMRU RICE) និង​បណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ អ្នក​ជំនាញ​កសិកម្ម និង​អតីត​ប្រធាន​អង្គការ​សេដាក ក្នុង​វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី២០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Uon Chhin

បញ្ហា​ប្រឈម និង​ដំណោះស្រាយ​ការ​នាំ​អង្ករ​ចេញ

វេទិកា​អ្នកស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី ពិភាក្សា​អំពី៖ «បញ្ហា​ប្រឈម និង​ដំណោះស្រាយ​ការ​នាំ​អង្ករ​ចេញ» នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​ឧសភា ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល