(ពី​ឆ្វេង) នាយិកា​អង្គការ​សីលការ (SILAKA) អ្នកស្រី ធីតា ឃឹះ និង​អ្នក​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​អប់រំ និង​យេនឌ័រ នៃ​អង្គការ​ខុមហ្វ្រែល (COMFREL) អ្នកស្រី សឺនកេត សិរីលក្ខណ៍ ចូលរួម​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦។

មធ្យោបាយ​បង្កើន​ចំនួន​ស្ត្រី​ដឹកនាំ​ឃុំ-សង្កាត់

វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​៦ ធ្នូ ពិភាក្សា​អំពី «មធ្យោបាយ​បង្កើន​ចំនួន​ស្ត្រី​ដឹកនាំ​ឃុំ-សង្កាត់»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល