អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន ​លោក​បណ្ឌិត សាម អ៊ីន ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

តើ​ទំនាក់ទំនង​មិន​ល្អ​រវាង​កម្ពុជា និង​សហគមន៍​អន្តរជាតិ នឹង​ប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច​ដែរ ឬ​ទេ?

នាទី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​៨ ខែ​ធ្នូ ជជែក​ពិភាក្សា​អំពី «តើ​ទំនាក់ទំនង​មិន​ល្អ​រវាង​កម្ពុជា និង​សហគមន៍​អន្តរជាតិ នឹង​ប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច​ដែរ ឬ​ទេ?»។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល