ក្រុម​មន្ត្រី​ថ្នាក់​អនុរដ្ឋមន្ត្រី និង​នាយកដ្ឋាន​នៃ​គណៈកម្មការ​ផ្នែក​វប្បធម៌ និង​ព័ត៌មាន​នៃ​បណ្ដា​ប្រទេស​សមាជិក​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ ហៅ​កាត់​ថា អាស៊ាន (ASEAN) ចំនួន ១១​ប្រទេស ថត​រូប​អនុស្សាវរីយ៍​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី​៤៩ នា​ខេត្ត​សៀមរាប នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។

បទ​វិភាគ៖ តើ​សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​នឹង​ផ្ដល់​ឱកាស​និង​បញ្ហា​ប្រឈម​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​កម្ពុជា?

គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​នៃ​ការ​បង្កើត​សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន នៅ​ត្រឹម​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៥ ត្រូវ​បាន​គ្រោង​ទុក​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០២ មក​ម្ល៉េះ។ ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​បណ្ដា​ប្រទេស​សមាជិក​អាស៊ាន បាន​ព្រមព្រៀង​គ្នា​បង្កើត​សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​តំបន់​ឲ្យ​បាន​មុន​ឆ្នាំ​២០២០។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល