១៤-វិច្ឆិកា-២០១២៖ ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។

បទ​វិភាគ៖ តើ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​អ្វី​ខ្លះ​ពេល​រដ្ឋាភិបាល​មាន​ទីប្រឹក្សា​ច្រើន​ហួសហេតុ?

ក្រុម​អ្នក​វិភាគ​នយោបាយ​ដែល​មាន​និន្នាការ​ទៅ​រក​លោក​សេរី​ជាច្រើន លើក​ឡើង​ថា ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ប្រទេស ជាពិសេស​ខាង​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ ហាក់​មាន​ការ​ច្បាម​ប្រមូល​ផ្តុំ​អំណាច​ច្រើន​សម្រាប់​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ខ្មែរ​តែ​ម្នាក់​ប៉ុណ្ណោះ។ សូម្បី​ចៅហ្វាយ​ខេត្ត អគ្គនាយកដ្ឋាន រហូត​ដល់​ប្រធាន​តុលាការ សុទ្ធសឹងតែ​មាន​ងារ​ជា​ទីប្រឹក្សា​របស់​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ឬ​ជា​ទីប្រឹក្សា​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ស្ទើរ​ពាស​ពេញ​ប្រទេស​ទៅ​ហើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ