អង្គការ​សមាគម​លើក​បដា​មិន​គាំទ្រ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​គ្រប់គ្រង​អង្គការ-សមាគម នៅ​មុខ​វិមាន​រដ្ឋសភា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥។

បទ​វិភាគ៖ តើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​សមាគម​និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​ប៉ះពាល់​អ្វី​ខ្លះ?

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​សមាគម និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល ដែល​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ដៃ​រដ្ឋសភា ត្រូវ​បាន​អ្នក​ច្បាប់ អង្គការ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ សិក្សា​ឃើញ​ថា មាន​ចេតនា​រឹត​បន្តឹង និង​លុប​បំបាត់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ទាំងឡាយ​ណា ដែល​រិះគន់ ឬ​មាន​គោលការណ៍​មិន​ស្រប​នឹង​រដ្ឋាភិបាល។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល