វប្បធម៌

ពលរដ្ឋ​នៅ​ខេត្ត​កំពត វេច​នំ​អន្សម​សម្រាប់​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៧ កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧

ការ​វេច​នំ​អន្សម​ក្នុង​រដូវ​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​នៅ​តែ​ជា​ទី​ពេញ​និយម​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ

ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ មិន​ថា​ឆ្នាំ​ណា ឬ​ឆ្នាំ​ណា​ឡើយ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មិន​ដែល​ភ្លេច​ឡើយ​ពិធី​កាន់​បិណ្ឌ ឬ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ។ នៅ​ពេល​ពិធី​បុណ្យ​ដ៏​សំខាន់​នេះ​បាន​មក​ដល់ អ្វី​ដែល​គេ​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​នោះ គឺ​ការ​វេច​នំអន្សម សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​កាន់​បិណ្ឌ និង​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល