វប្បធម៌

នាយក​អង្គការ​ស៊ីប៉ា (Sipar) គឺ​លោក ហុក សុទ្ធិ និង​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសយានដ្ឋាន​កម្ពុជា លោក អេម៉ា នូអែល ម៉ឺណង់តូ (កាន់​សៀវភៅ) កំពុង​ពិនិត្យ​មើល​សៀវភៅ "យើង​ទៅ​ទស្សនា​ប្រាសាទ​អង្គរ ភាគ​ទី​២" ដែល​ដាក់​លក់​នៅ​ម៉ូញូមិនប៊ុក (monument books) នា​សណ្ឋាគារ​តាព្រហ្ម ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤។

"យើង​ទៅ​ទស្សនា​ប្រាសាទ​អង្គរ​ភាគ​ទី​២" សៀវភៅ​បង្ហាញ​ពី​ប្រាសាទ​បុរាណ

រយៈពេល​ជាង ៣​ឆ្នាំ​មក​នេះ អង្គការ​ស៊ីប៉ា (Sipar) ដែល​ជា​អង្គការ​អប់រំ​មួយ​នៅ​កម្ពុជា បាន​ប្រឹងប្រែង​សរសេរ​សៀវភៅ​ចំនួន ២​ភាគ ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា យើង​ទៅ​ទស្សនា​អង្គរ​ភាគ​ទី​១ និង​ភាគ​ទី​២។