តាម​យើង​ខ្ញុំ

វប្បធម៌

ផ្នូរ​កប​សព​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ក្រោល នៅ​ក្នុង​ឃុំ​ស្រែជិះ ស្រុក​សំបូរ ខេត្ត​ក្រចេះ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥

មូលហេតុ​ដែល​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ក្រោល​ខ្លាច​ខ្មោច​និង​គោរព​លើ​អារក្ស

ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ក្រោល ជា​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ផ្សេងៗ​ទៀត​រស់នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ជនជាតិ​នេះ​មាន​ជំនឿ​លើ​អារក្ស​ខ្លាំង​ជាង​ផ្នូរ​ដូនតា។ គេ​មិន​កប់​សព​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ទេ ដោយ​ខ្លាច ហើយ​បើ​ផ្ទះ​ណា​មាន​មនុស្ស​ឈឺ​ធ្ងន់ គេ​មិន​ទុក​នៅ​លើ​ផ្ទះ​ឡើយ ព្រោះ​ខ្លាច​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​នៅ​លើ​ផ្ទះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល