វប្បធម៌

ក្រុម​បុរាណវិទ្យា​ចម្រុះ​ជាតិ​សាសន៍ រួម​និង​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ ថត​រូប​អនុស្សាវរីយ៍​នៅ​កន្លែង​កំណាយ​ដែល​រក​ឃើញ​បដិមា​ចំនួន​៥ នៅ​ប្រាសាទ​ទន្លេ​ស្ងួត ភូមិ​នគរក្រៅ សង្កាត់​គោកចក ក្រុង​សៀមរាប ខេត្ត​សៀមរាប ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។

ក្រុម​កំណាយ​រក​ឃើញ​បដិមា​បុរាណ​ធ្វើ​ពី​ថ្មភក់​ចំនួន​៥​ទៀត​នៅ​ប្រាសាទ​ទន្លេ​ស្ងួត

ក្រុម​អ្នក​ធ្វើ​កំណាយ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ បាន​កំណត់​ថា ប្រាសាទ​ទន្លេ​ស្ងួត ឬ​អ្នក​ខ្លះ​ហៅ​ថា​ប្រាសាទ​តុប នៅ​ភូមិ​នគរក្រៅ សង្កាត់​គោកចក ក្រុង​សៀមរាប គឺ​ជា​អតីត​មន្ទីរពេទ្យ​បុរាណ ភាគ​ខាង​ជើង​របស់​សម័យ​អង្គរ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល