វប្បធម៌

វិហារ​ឥស្លាម​ថ្មី​នៅ​តំបន់​បឹងកក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​សម្ពោធ​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ មីនា ២០១៥។

ជនជាតិ​ចាម​ប្រមាណ​៣០០​នាក់​ប្រតិកម្ម​នឹង​ការ​ពុះ​ដី​វិហារ​បឹងកក់​ធ្វើ​ផ្លូវ

សាសនិក​ឥស្លាម​ប្រមាណ ៣០០​នាក់ បាន​បញ្ចេញ​ប្រតិកម្ម​ជំទាស់​គម្រោង​ធ្វើ​ផ្លូវ​កាត់​វិហារ​បឹងកក់ ឆ្លង​កាត់​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ូកាគូ (Shukaku)។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល