វប្បធម៌

គ្រូ​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​វិចិត្រ​សិល្បៈ​បារម្ភ​ខ្លាច​មិន​មាន​ពន្លក​សិល្បៈ​ល្ខោន​គ្រប់​ទម្រង់​បន្ត​វេន

សិស្សានុសិស្ស​ក្នុង​ទម្រង់​សិល្បៈ​ល្ខោន នៃ​សាលា​មធ្យមសិក្សា​វិចិត្រ​សិល្បៈ បាន​ថយ​ចុះ​ជា​បន្តបន្ទាប់ ក្នុង​រយៈពេល​ប្រមាណ​ជា​បី​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ នាយក​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​វិចិត្រ​សិល្បៈ ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ជ្រើសរើស​សិស្ស​ឲ្យ​ចូល​ហាត់​រៀន​សាលា​នេះ មិន​គ្រប់​តាម​ផែនការ​គ្រោង​ទុក​ឡើយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ