វប្បធម៌

ពុទ្ធបរិស័ទ​ត្រៀម​ដុំ​បាយ​បិណ្ឌ​ដើម្បី​បោះ​ក្នុង​ពេល​ទៀប​ភ្លឺ នា​វត្ត​ទួលទំពូង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៤។

ជំនឿ​លើ​ការ​បោះ​បាយ​បិណ្ឌ​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​កាន់​បិណ្ឌ

បិណ្ឌ​ជា​ពាក្យ​គន្លឹះ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ ដែល​ពុទ្ធបរិស័ទ​ខ្មែរ​កំពុង​ប្រារព្ធ នឹង​ជិត​ដល់​ពេល​បញ្ចប់​ហើយ​នេះ។ ពោល​គឺ​ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ពិធី​នេះ ពុទ្ធបរិស័ទ​ខ្មែរ​តែង​បបួល​គ្នីគ្នា​ទៅ​បោះ​បាយ​បិណ្ឌ ដែល​សំដៅ​ដល់​ពិធី​បោះ​ដុំ​បាយ​ក្នុង​ពេល​ទៀបភ្លឺ​ក្នុង​រយៈពេល ១៥​ថ្ងៃ ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ