តាម​យើង​ខ្ញុំ

វប្បធម៌

អ្នក​ទេសចរ​ទៅ​លេង​នៅ​រមណីយដ្ឋាន​បឹង​យក្ស​ឡោម ក្នុង​ក្រុង​បានលុង ខេត្ត​រតនគិរី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។

អ្នក​ទេសចរ​ទៅ​កម្សាន្ត​នៅ​រតនគិរី​អំឡុង​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​កើន​ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​មុន

មន្ត្រី​ទេសចរ​ខេត្ត​រតនគិរី បង្ហាញ​តួលេខ​បណ្ដោះអាសន្ន​ស្ដីពី​ចំណូល​ភ្ញៀវ​ទេសចរ មក​កម្សាន្ត​នៅ​តាម​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​នានា​ក្នុង​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​នា​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន-វៀតណាម ក្នុង​ខេត្ត​នេះ កើន​ជាង ៣% ប្រៀបធៀប​រយៈពេល​បី​ថ្ងៃ​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​រដូវ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន-វៀតណាម ឆ្នាំ​២០១៤។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល