វប្បធម៌

កុមារី ទិត្យ កុសមៈ អាយុ ១៣​ឆ្នាំ​កំពុង​រាំ​របាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ នា​រដ្ឋ​ណស៍ឃែររូឡាយណា (North Carolina) សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១២ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៤។

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ប្ដេជ្ញា​ថែ​រក្សា​កេរ​ដំណែល​វប្បធម៌​ប្រពៃណី​និង​ទំនៀមទម្លាប់​ខ្មែរ

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្នុង​រដ្ឋ​ណស៍ឃែររូឡាយណា (North Carolina) បង្កើន​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​បង្អួត​ដល់​អន្តរជាតិ អំពី​កេរ​ដំណែល​វប្បធម៌ ប្រពៃណី និង​ទំនៀមទម្លាប់​របស់​ខ្លួន។ ពួក​គេ​បង្ហាញ​ភាព​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ថា ទោះ​បី​ជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ-អាមេរិកាំង ក្នុង​រដ្ឋ​នេះ​មាន​ចំនួន​តិចតួច​ក៏ដោយ ក៏​ពួក​គេ​មាន​ឆន្ទៈ​ខ្ពស់ ដើម្បី​ឲ្យ​អរិយធម៌​ដ៏​ចំណាស់​របស់​ខ្មែរ​ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន និង​ល្បី​រន្ទឺ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ