វប្បធម៌

អំបុក​ដែល​ដាក់​លក់​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤

អត្ថន័យ​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​សំពះ​ព្រះ​ខែ និង​អក​អំបុក

ពិធី​បុណ្យ​សំពះ​ព្រះ​ខែ និង​អក​អំបុក ត្រូវ​បាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ​មិន​ដែល​ខក​ខាន​ឡើយ លើក​លែង​តែ​នៅ​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម។ នេះ​ជា​ព្រះរាជ​ពិធី​មួយ​ដែល​ប្រារព្ធ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជវង្ស។ ចំណែក​ពលរដ្ឋ​សាមញ្ញ ក៏​និយម​ប្រារព្ធ​ពិធី​នេះ​តាម​ផ្ទះ​សម្បែង​រៀងៗ​ខ្លួន និង​តាម​ទី​វត្ត​អារាម។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ