ទីប្រឹក្សា​ជាន់​ខ្ពស់​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច និង​អភិវឌ្ឍន៍​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ពិគ្រោះ​យោបល់ (EMC) លោក ង៉ែត ជូ ថ្លែង​ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៧។​ RFA

គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មិន​បារម្ភ​ពី​ការ​ដួល​រលំ​ដោយសារ​គោល​នយោបាយ​បញ្ចុះ​អត្រា​ការ​ប្រាក់

បើ​ទោះ​ជា​មាន​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ដោយសារ​ការ​កំហិត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ បញ្ចុះ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ក៏ដោយ សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា បញ្ជាក់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មីនា ថា ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មិន​ព្រួយ​បារម្ភ​នោះ​ទេ តែ​ត្រូវ​ចំណាយ​ត្បិតត្បៀត​ជាង​មុន ពិសេស​ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ​របស់​បុគ្គលិក។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល