លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន (មុខ​គេ) និង​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋាភិបាល ចុះ​​យន្តហោះ ពី​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

លោក ហ៊ុន សែន ទៅ​ចូលរួម​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​នៅ​ប្រទេស​ស្វីស

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន និង​គណៈប្រតិភូ បាន​ចេញ​ដំណើរ​ទៅ​ចូលរួម​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​នៅ​ទីក្រុង​ដាវ៉ូស នៃ​ប្រទេស​ស្វីស នៅ​វេលា​ម៉ោង​ប្រមាណ ៧​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៥ មករា។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល