លំនៅឋាន​ពលរដ្ឋ​ដែល​ព្រម​ទទួល​យក​សំណង​ហើយ​ចាក​ចេញ នៅ​ឃុំ​ស្រែគរ ស្រុក​សេសាន ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​១៦ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧

ពលរដ្ឋ​តាំង​ទីលំនៅ​ថ្មី​នៅ​ភូមិ​ស្រែគរ​ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង​ជួប​វិបត្តិ​ខ្វះ​ទឹក​ប្រើប្រាស់

ពលរដ្ឋ​ដែល​ព្រម​ទទួល​សំណង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​សេសានក្រោមពីរ រស់​នៅ​ឃុំ​ស្រែគរ ថ្មី ស្រុក​សេសាន ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង ជាង ៥០០​គ្រួសារ ត្អូញ​ខ្វះ​ទឹក​ស្អាត​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ។ បញ្ហា​នេះ​ពួកគាត់​បាន​ទម្លាក់​កំហុស​លើ​ក្រុមហ៊ុន​ថា មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​សុខុមាលភាព​របស់​ពលរដ្ឋ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ខំ​អោយ​ចាក​ចេញ​ពី​ភូមិ​កំណើត​មក​តាំង​ទីលំនៅ​ថ្មី។ ចំណែក​អាជ្ញាធរ​ឃុំ​អះអាង​ថា ក្រុមហ៊ុន​កំពុង​ដោះស្រាយ​រឿង​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល