ភ្លៀង​ជន់​លិច​ស្រូវ​ជាច្រើន​ហិកតារ​និង​ផ្ទះ​ពលរដ្ឋ​ជាច្រើន​ខ្នង​នៅ​បាត់ដំបង

ផល​ដំណាំ និង​ផ្ទះ​សម្បែង​របស់​ប្រជា​កសិករ​ជាច្រើន​គ្រួសារ នៅ​ស្រុក​មោងឫស្សី ខេត្ត​បាត់ដំបង ត្រូវ​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង​លិច​ខូចខាត ដោយសារ​ភ្លៀង​កក់​ខែ​ជាប់ៗ​គ្នា​ជាច្រើន​មេ ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ