ការដ្ឋាន​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​របស់​ក្រុមហ៊ុន មេស្កូ ហ្គោល (Mesco Gold) ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​អណ្ដូងមាស ខេត្ត​រតនគិរី។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៤ មករា ឆ្នាំ​២០១៧។ RFA/Chuop Sereyroth

ការ​វិនិយោគ​រ៉ែ​មាស​នៅ​កម្ពុជា (ភាគ​១)

វិស័យ​រ៉ែ​មាស មាន​សក្ដានុពល​ខ្លាំង​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា។ វិស័យ​នេះ​នឹង​បើក​ផ្លូវ​ផ្ដល់​ឱកាស​ដល់​ការ​ហូរ​ចូល​វិនិយោគ​បរទេស។ រ៉ែ​មាស តាំង​នៅ​កណ្ដាល​ព្រៃ​ជ្រៅ​តាម​តំបន់​ភ្នំ​ដាច់ស្រយាល​ដែល​ពិបាកធ្វើ​ដំណើរ​ដល់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល