បញ្ហា​ខ្វះ​ទឹក​ប្រើប្រាស់​ប៉ះពាល់​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ​ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ

អាកាសធាតុ​ក្ដៅ​ខ្លាំង និង​គ្មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​កក់ខែ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ កំពុង​បង្ក​ការ​លំបាក​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ដល់​ការ​រស់​នៅ​របស់​មនុស្ស និង​សត្វ​នៅ​កម្ពុជា។ ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ ពលរដ្ឋ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ឲ្យ​ដឹង​ថា បញ្ហា​ខ្វះ​ទឹក​ប្រើប្រាស់​មិន​ត្រឹមតែ​គំរាមកំហែង​ដល់​ដំណើរការ​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ បញ្ហា​នេះ​ក៏​បន្ត​ប៉ះពាល់​ខ្លាំង​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ​ផង​ដែរ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល