សកម្មភាព​សាងសង់​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​២ នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៥។

សង្គម​ស៊ីវិល​ជំរុញ​ឲ្យ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ពិនិត្យ​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ទំនប់​សេសាន​ក្រោម​២

អង្គការ​សម្ព័ន្ធ​ទន្លេ​កម្ពុជា ជំរុញ​ឲ្យ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ចម្រុះ​ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ​សកម្មភាព​ក្រុមហ៊ុន​វារីអគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​២។ ការ​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ចម្រុះ​នេះ នឹង​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​គ្រប់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ក្នុង​គោល​បំណង​ពង្រឹង​យន្តការ​ដោះស្រាយ​ផល​ប៉ះពាល់​ប្រកប​ដោយ​មាន​តម្លាភាព។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល