ដើម​នាង​នួន​១​ដើម​តម្លៃ​ប្រមាណ ១​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដែល​ត្រូវ​គេ​លួច​អារ​រំលំ នៅ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​បឹង​យក្សឡោម ខេត្ត​រតនគិរី។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤

ដើម​នាង​នួន​១​ដើម​នៅ​តំបន់​អភិរក្ស​បឹង​យក្សឡោម​ត្រូវ​គេ​លួច​រំលំ​កាត់​ជា​កង់ៗ

ដើម​នាង​នួន​មួយ​ដើម មាន​តម្លៃ​ប្រមាណ ១​ម៉ឺន​ដុល្លារ ដែល​អភិរក្ស​ក្នុង​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​បឹង​យក្សឡោម សង្កាត់​យក្សឡោម ក្រុង​បានលុង ខេត្ត​រតនគិរី ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​ឲ្យ​ងាប់ បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​គេ​លួច​រំលំ​កាត់​ជា​កង់ៗ ហើយ​ច្រៀក​ជា​បន្ទះ​នាំ​ចេញ​ពី​តំបន់​អភិរក្ស ដោយ​គ្មាន​អ្នក​ណា​ទទួល​ខុស​ត្រូវ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ