គំនរ​សំរាម​ត្រូវ​គេ​គរ​ចោល​គ្មាន​អ្នក​ប្រមូល​តាម​ដង​មហាវិថី​ព្រះមុនីរ៉េត ក្បែរ​ផ្សារ​ដើមគ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៤។

ស៊ីនទ្រី​ផ្អាក​ប្រមូល​សំរាម​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៥​ថ្ងៃ​ក្នុង​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ពីរ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ជូន​ដំណឹង​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ ពី​ភាព​យឺតយ៉ាវ​ក្នុង​ការ​ប្រមូល​សំរាម​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ណែនាំ​ពី​ការ​រក្សា​សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព​ក្នុង​រយៈពេល​ឈប់​សម្រាក​ចំនួន ៣​ថ្ងៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៦ មេសា ឆ្នាំ​២០១៤ ដើម្បី​អបអរ​ឆ្នាំ​ថ្មី។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ