ក្មេងៗ​លេង​ទឹក​លើ​ផ្លូវ​លំ​ក្នុង​ភូមិ​កំពង់ក្រែង ឃុំ​កំពង់ក្រែង ស្រុក​ទឹកឈូ ខេត្ត​កំពត ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។

ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង​នៅ​ខេត្ត​កំពត​ឡើង​ដល់​កម្រិត​ប្រកាស​អាសន្ន

គណៈកម្មការ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ខេត្ត​កំពត អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​បង្កើន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ និង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ ខណៈ​ដែល​ប្រព័ន្ធ​វាស់​ស្ទង់​កម្ពស់​ទឹក​ជំនន់​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ស្ថានភាព​ទឹក​បាន​ឡើង​ដល់​កម្រិត​ប្រកាស​អាសន្ន។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល