ជនជាតិ​គួយ​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង​អះអាង​ថា​មាន​ការ​ទន្ទ្រាន​ដី​ព្រៃស្រោង​យ៉ាង​អនាធិបតេយ្យ

ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​គួយ​រស់​ខេត្ត​ស្ទឹងត្រែង អះអាង​ថា សកម្មភាព​កាប់​រាន​ព្រៃស្រោង​ទន្ទ្រាន​យក​ដី​យ៉ាង​អនាធិបតេយ្យ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​អនុផល​ព្រៃឈើ ជាពិសេស​ដើមឈើ​ផលិត​ជ័រទឹក​មុខរបរ​ប្រពៃណី​យ​អ្នកភូមិ​ក៏​រង​ការ​កាប់​បំផ្លាញ​អស់​គ្មាន​សល់។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ