អ្នក​អភិរក្ស​នៅ​តំបន់​ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​កែវសីមា។

សហគមន៍​ការពារ​ព្រៃ​ប្រកាស​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​បង្ក្រាប​បទល្មើស​នៅ​ដែន​ជម្រក​កែវសីមា

សហគមន៍​ប្រចាំ​ដែន​ជម្រក​សត្វព្រៃ​កែវសីមា ប្រកាស​ពី​ភាព​ជោគជ័យ​របស់​ខ្លួន​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៧ ក្នុង​ការ​បង្ក្រាប​បទល្មើស​ព្រៃឈើ និង​សត្វព្រៃ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​សត្វព្រៃ​កែវសីមា ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល