ទិដ្ឋភាព​ភូមិ​ស្រែគរ​ និង​ភូមិ​ក្បាល​រមាស​ចាស់ បន្ទាប់​ពី​ក្រុមហ៊ុន​វាវី​អគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​ពីរ​បិទ​ទ្វារ​ទឹក​ជា​ស្ថាពរ នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​២០​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ២០១៧។

អ្នក​ភូមិ​មិន​ទាន់​កំណត់​ទីតាំង​បង្កើត​ភូមិ​ថ្មី​នៅ​ឡើយ​បន្ទាប់​ពី​ទឹក​លិច​ភូមិឋាន​ពួកគេ

អ្នកភូមិ​ក្បាល​រមាស និង​ភូមិ​ស្រែគរចាស់ ស្រុក​សេសាន ខែត្រ​ស្ទឹងត្រែង ដែល​បដិសេធ​មិន​ទទួល​សំណង ពី​ក្រុមហ៊ុន​វារីអគ្គិសនី​សេសាន​ក្រោម​ពីរ ជាង ១រយ​គ្រួសារ នៅ​ពុំ​ទាន់​កំណត់​ទីតាំង​បង្កើត​ភូមិ​ថ្មី នៅ​ឡើយ​ទេ ដោយ​ទឹកជំនន់​កំពុង​គំរាមកំហែង​ផ្ទះ​សម្បែង និង​ជីវិត​អ្នកភូមិ​ធ្ងន់ធ្ងរ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល