អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (Rhona Smith) អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​ផ្នែក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៨ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧។

អ្នកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អំពាវ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​ធានា​នូវ​សេរីភាព​ឱ្យ​ពេញលេញ

មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ទាមទារ​អោយ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដឹកនាំ​ប្រទេស វិលត្រឡប់​ទៅ​រក​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សេរី​ពហុបក្ស និង​ធានា​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​ពេញលេញ​សម្រាប់​សង្គម​ស៊ីវិល និង​អ្នកសារព័ត៌មាន​អោយ​ដំណើរការ​ឡើងវិញ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល