សកម្មភាព​ថត​កុន​ខ្នាត​ធំ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ហូលីវូដ (Hollywood) របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ដឹក​នាំ​ថត​ដោយ អ្នកស្រី អែនជេលីណា ជូលី (Angelina Jolie) រឿង «មុន​ដំបូង​ខ្មែរ​ក្រហម​សម្លាប់​ប៉ា​របស់ខ្ញុំ» នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

រឿង​ "មុន​ដំបូង​ខ្មែរ​ក្រហម​សម្លាប់​ប៉ា​របស់​ខ្ញុំ​"​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ដើម្បី​ដណ្ដើម​យក​ពានរង្វាន់​អូស្ការ

ខ្សែភាពយន្ត​ខ្នាត​ធំ​រឿង​ "មុន​ដំបូង​ខ្មែរ​ក្រហម​សម្លាប់​ប៉ា​របស់​ខ្ញុំ" របស់​អ្នកស្រី​ អេនជេលីណា​ ជូលី​ (Angelina Jolie) នឹង​ត្រូវ​ដាក់​បញ្ចូល​យក​ទៅ​ប្រកួត​ប្រជែង​ជា​ខ្សែភាពយន្ត​បរទេស​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​ដណ្តើម​យក​ពានរង្វាន់​ អូស្ការ (Oscar)​ ដ៏​ល្បីល្បាញ​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល