ក្រុម​ស្ត្រី​រស់​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​បុរីកីឡា ដែល​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី តវ៉ា​នៅ​មុខ​ផ្ទះ​វីឡា​របស់​អ្នកស្រី ស៊ុយ សុផាន ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន ផានអ៊ីម៉ិច ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ខណ្ឌ​ទួលគោក រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧។

ពលរដ្ឋ​នៅ​បុរីកីឡា​ផ្អាក​តវ៉ា​នៅ​ផ្ទះ​អ្នកស្រី ស៊ុយ សុផាន ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​សន្យា​ផ្ដល់​សំណង

ពលរដ្ឋ​បុរីកីឡា ប្រមាណ ១០​នាក់ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩ មករា នេះ ផ្អាក​ការ​តវ៉ា​នៅ​ផ្ទះ​អ្នកស្រី ស៊ុយ សុផាន ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ផានអ៊ីម៉ិច (Phan Imex) ក្រោយ​ដែល​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​៧មករា ​សន្យា​ផ្ដល់​សំណង​ផ្ទះសម្បែង​នៅ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល