អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន ​លោក​បណ្ឌិត សាម អ៊ីន ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៦។

គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​ព្រមាន​ដក​ខ្លួន​មិន​ចូលរួម​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៨

គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន ប្រកាស​ពិចារណា​ឡើង​វិញ​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រកួតប្រជែង​ឆ្នាំ​២០១៨។ ការ​ប្រកាស​បែប​នេះ ក្រោយ​ពេល​ដែល​ស្លាក​គណបក្ស​នេះ​ជា​ច្រើន​កន្លែង​រង​ការ​កាប់​បំផ្លាញ និង​គ្មាន​ការ​អន្តរាគមន៍​ពី​អាជ្ញាធរ។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល