លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ប្រធាន​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ចលនា​កម្មករ ថ្លែង​នៅ​ខាងមុខ​នៃ​បរិវេណ​របង​រដ្ឋសភា ក្រោយ​បញ្ចប់​ជំនួប​ជាមួយ​គណៈកម្មការ​របស់​រដ្ឋសភា ទាំងពីរ​គណបក្ស​នយោបាយ ពាក់ព័ន្ធ​ប្រាក់​ឈ្នួល​សមរម្យ ​របស់​កម្មករ​និយោជិក រូបថត​ថ្ងៃ​ទី ១៣ តុលា ២០១៤។

សហជីព​ស្នើ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ចាត់​វិធានការ​ចំពោះ​ការ​ដំឡើង​ថ្លៃ​ផ្ទះ​ជួល​នៅ​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៨

ប្រធាន​សហជីព​សហភាព​ចលនា​កម្មករ​កម្ពុជា លើក​ឡើង​ថា ប្រសិនបើ​អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ​មិន​អាច ទប់ស្កាត់​ការ​ដំឡើង​ថ្លៃ​ជួល​បន្ទប់​លក់ដូរ និង​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ​បាន​ទេ នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​កម្មករ​និយោជិក​ជាក់​ជាមិនខាន។

ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល