តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទី​សុខភាព

វិធី​ហាត់​ប្រាណ។

វិធី​បន្ថយ​បញ្ហា​ឈឺ​ក្បាល និង​វិធី​ហាត់​ប្រាណ​ដើម្បី​បន្ថយ​អាការៈ​ឈឺ​ក្បាល

អាការៈ​ឈឺ​ក្បាល គឺ​ជា​បញ្ហា​មួយ​ដែល​យើង​ជួប​ប្រទះ​គ្រប់ៗ​គ្នា។ គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​ខាង​សរសៃ​ប្រសាទ​ឲ្យ​ដឹង​ថា បញ្ហា​ឈឺ​ក្បាល​មាន​ច្រើន​សណ្ឋាន ហើយ​ក៏​មាន​កត្តា​មូលហេតុ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ដែរ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល