នាទី​សុខភាព

តើ​ផលិតផល​ហ្ស៊ីហ្សា​និង​បារី​អេឡិចត្រូនិក​ជា​អ្វី​និង​ប៉ះពាល់​សុខភាព​អ្វី​ខ្លះ?

រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រកាស​បញ្ឈប់​លែង​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រើប្រាស់​ការ​នាំ​ចូល និង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​លើ​ផលិតផល ហ្ស៊ីហ្សា (Shisha) និង​បារី​អេឡិចត្រូនិក ដែល​ភាសា​អង់គ្លេស​ហៅ​ថា អ៊ីស៊ីហ្ការេត (E-Cigarette)។ អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន បាន​ចាត់​ទុក​ផលិតផល​ហ្ស៊ីហ្សា នេះ​ថា​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​សុខភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាង​បារី។

នាទីស្ត្រី