នាទី​សុខភាព

ប្រធាន​មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល​កម្ពុជា អ្នកស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ាន សុខទៀង ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នា​មន្ទីរ​សម្រាក​ព្យាបាល​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។

មូលហេតុ​បណ្ដាល​ឲ្យ​បុរស​និង​ស្ត្រី​លំបាក​មាន​កូន

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ចាត់​ទុក​ថា ការ​លំបាក​មាន​កូន​ភាគ​ច្រើន គឺ​បណ្ដាល​មក​ពី​ស្ត្រី។ ពួក​គាត់​ចាត់​ទុក​ថា ស្ត្រី​ដែល​មិន​មាន​កូន ជា​ស្ត្រី​អា និង​ថា​មិន​មាន​លក្ខណៈ​ពេញលេញ​ជា​មនុស្ស​ស្រី។ ការ​ពោល​ពាក្យ​បញ្ចើចបញ្ចើ​នេះ​ហើយ អាច​ជា​ហេតុផល​បណ្ដាល​ឲ្យ​ស្ត្រី​មួយ​ចំនួន​មិន​ហ៊ាន​លើក​ឡើង​នូវ​បញ្ហា​សុខភាព​របស់​ខ្លួន។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល