នាទី​សុខភាព

លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ខែក យ៉ាដែន ផ្នែក​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​នៃ​មន្ទីរពេទ្យ ព្រះ​កុសុមៈ ជំនាញ​ឯកទេស​ខាង​ព្យាបាល​ជំងឺ​សន្លាក់ និង​សរសៃ​ប្រសាទ ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។

ជំងឺ​ឈឺ​សរសៃ​ប្រសាទ និង​ឈឺ​សន្លាក់

ការ​ឈឺ​សរសៃ​ប្រសាទ និង​ឈឺ​សន្លាក់ គឺ​ជា​ជំងឺ​ឧស្សាហ៍​ជួប​មួយ​ដែរ​ក្នុង​ចំណោម​ជំងឺ​ដទៃ​ទៀត។ គ្រូពេទ្យ​ឱ្យ​ដឹង​ថា នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា មាន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជាច្រើន​កើត​មាន​បញ្ហា​ឈឺ​សរសៃ និង​ឈឺ​សន្លាក់។

នាទីស្ត្រី