នាទី​សុខភាព

គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​ផ្នែក​ជំងឺ​មហារីក​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ-សូវៀត លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត គួយ សំណាង ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៤។

ស្ថានភាព​ជំងឺ​មហារីក​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា

គ្រូពេទ្យ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ទាក់ទង​នឹង​ជំងឺ​មហារីក និយាយ​ថា ជំងឺ​មហារីក គឺ​ជា​ជំងឺ​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ទូទាំង​ពិភពលោក ត្រូវ​ប្រឈម​មុខ​ខ្លាំង​ទាំង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​ពេល​អនាគត។ ក្នុង​ចំណោម​នោះ ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ក៏​ប្រឈម​មុខ​ខ្លាំង​ដែរ។

នាទីស្ត្រី