តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទី​សុខភាព

គ្រូពេទ្យ​ពិនិត្យ​សុខភាព​ជូន​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​នា​មន្ទីរ​សុខភាព ពន្សាំង ឋិត​នៅ​សង្កាត់​ពន្សាំង ខណ្ឌ​ព្រែកព្នៅ រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៥។

ក្រសួង​សុខាភិបាល​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​ទទួល​សេវា​សុខភាព​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ដែល​មាន​ច្បាប់

នៅ​ពេល​ដែល​មាន​បញ្ហា​ឆ្លង​រាល​ដាល​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង មក រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​ស្វែងរក​សេវា​ថែទាំ​សុខភាព និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​រដ្ឋ ឬ​ឯកជន​ដែល​មាន​ច្បាប់​អនុញ្ញាត​ត្រឹមត្រូវ។

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល