នាទី​សុខភាព

កុមារ​ដែល​មាន​ជំងឺ​កំពុង​រង់ចាំ​ចូល​ទទួល​សេវា​ព្យាបាល​ពី​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៣។

ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ជំងឺ​កញ្ជ្រឹល​ចំពោះ​សុខភាព​កុមារ

ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​ជំងឺ​កញ្ជ្រឹល ១​ករណី​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ថ្មីៗ​នេះ ជា​សញ្ញា​បង្ហាញ​ថា ក្រសួង​សុខាភិបាល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ជំងឺ​នេះ។ ការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​នេះ ជា​មធ្យោបាយ​ប្រសើរ​បំផុត ដែល​អាច​ជួយ​កុមារ​គ្រប់​រូប​មិន​ឲ្យ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​កើត​ជំងឺ​កញ្ជ្រឹល។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល