នាទី​សុខភាព

អ្នក​ជំងឺ​របេង​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​កម្ចាត់​ជំងឺ​របេង និង​ហង់សិន នា​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​អំឡុង​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១១។

ជំងឺ​របេង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នៅ​មាន​អត្រា​ខ្ពស់

អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ជំងឺ​របេង ចាត់​ទុក​ថា បន្ទុក​ជំងឺ​របេង​នៅ​លើ​ពិភពលោក នៅ​តែ​ជា​បញ្ហា​ធំ និង​ពិបាក​ដោះស្រាយ​នៅ​ឡើយ បើ​ទោះ​ជា​ជំងឺ​នេះ​បាន​ថយ​ហើយ​ក្ដី។ រីឯ​ប្រទេស​កម្ពុជា វិញ ត្រូវ​បាន​មន្ត្រី​សុខាភិបាល ផ្នែក​ជំងឺ​របេង បញ្ជាក់​ថា ក៏​នៅ​តែ​មាន​ច្រើន​ករណី​ដែរ ជាពិសេស​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​មាន​មនុស្ស​រស់​នៅ​ផ្ដុំ​គ្នា​ច្រើន។

នាទីស្ត្រី