នាទី​សុខភាព

រូបភាព​ត្បាល់​ត្រចៀក។ រូបថត​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៥

ជំងឺ​អំបៅអំបែក ឬ​រលាក​ត្រចៀក

ការ​យក​សម្ភារៈ​មិន​ល្អ​មក​ត្បាល់​ត្រចៀក មាន​ជាអាទិ៍ រោម​ស្លាប​មាន់ ឈើ សោ​ម៉ូតូ ឬ​វត្ថុ​រឹង​ផ្សេងៗ​ទៀត​នោះ អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ត្រចៀក​មាន​ជំងឺ​អំបៅអំបែក ឬ​រលាក​ត្រចៀក។ ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត ការ​បំបៅ​ទឹក​ដោះ​គោ​កូន​តូច​ដោយ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ទឹក​ដោះ​គោ​ហៀរ​ចូល​ត្រចៀក នឹង​អាច​ឲ្យ​ក្មេង​នោះ​ងាយ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​រលាក​ត្រចៀក ឬ​អំបៅអំបែក។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល