នាទី​សុខភាព

ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហា​រីក​មាត់​ស្បូន​លើក​ទី​៥ ដើម្បី​អបអរ​ទិវា​អន្តរជាតិ​នារី លើក​ទី​១០៤ របស់​មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

យុទ្ធសាស្ត្រ​បង្ការ​ជំងឺ​មហារីក​មាត់​ស្បូន

មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត បាន​បើក​យុទ្ធនាការ​លើក​ទី​៨ ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហារីក​មាត់​ស្បូន។ យុទ្ធនាការ​នេះ បាន​ចាប់​ផ្ដើម​បើក​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ចុះ​ឈ្មោះ​ពិនិត្យ​និង​ធ្វើតេស្ត​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​រយៈពេល ១​ខែ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៨ កុម្ភៈ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​មីនា។

សុខភាព

នាទីស្ត្រី

គេហទំព័រ​ទាំងមូល