នាទី​សុខភាព

ក្រុម​យុវជន​កាយរឹទ្ធិ​ចុះ​ហែក​ស្លាក​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​បារី នៅ​ក្បែរ​វត្ត​ភ្នំ រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៦ មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣។

ក្រុម​អ្នក​ប្រឆាំង​ការ​ជក់​បារី​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បង្កើន​ពន្ធ​លើ​ផលិតផល​ថ្នាំ​ជក់

អ្នក​ធ្វើ​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​ថ្នាំ​ជក់​នៅ​កម្ពុជា និង​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក កំពុង​ខិតខំ​តស៊ូ​មតិ ដើម្បី​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដំឡើង​ពន្ធ​លើ​ថ្នាំ​ជក់​ឱ្យ​បាន​ខ្ពស់ ក្នុង​ទិសដៅ​លើក​កម្ពស់​សុខភាព​សាធារណៈ​ដល់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា ឱ្យ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ។

នាទីស្ត្រី