នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

ក្រុម​យុវជន​ពាក់​អាវ​យឺត​ដែល​មាន​ផែនទី​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម។

យុវជន​ខ្មែរ​បោះពុម្ព​អាវ​យឺត​មាន​ផែនទី​កម្ពុជា​ក្រោម​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​តវ៉ា​បញ្ហា​ទឹក​ដី

សន្ទុះ​យុវជន​កម្ពុជា ដែល​ចាប់​អារម្មណ៍​អំពី​បញ្ហា​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​កើន​ឡើង​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​ក្នុង​មួយ​រយៈពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ សន្ទុះ​នេះ ស្ដែង​ចេញ​តាម​រយៈ​ការ​ចូលរួម​ជា​ហូរហែ​របស់​ពួក​គេ ក្នុង​វេទិកា​នានា​ពាក់ព័ន្ធ​បញ្ហា​ខ្មែរ​ក្រោម ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​បាត់​បង់​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម និង​ការ​ទាមទារ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម សុំ​ទោស​ខ្មែរ​ចំពោះ​ការ​បំភ្លៃ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាដើម។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)