នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

ស្ថានទូត​វៀតណាម ប្រចាំ​កម្ពុជា។

វៀតណាម​តែង​តាំង​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ថ្មី​ប្រចាំ​កម្ពុជា​មាន​ដើម​កំណើត​ជា​ខ្មែរ​ក្រោម

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វៀតណាម ថ្មី​ប្រចាំ​កម្ពុជា ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ឲ្យ​ទទួល​ការងារ​បន្ត​ពី​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វៀតណាម ផុត​អាណត្តិ គឺ​ជា​មន្ត្រី​បក្ស​កុម្មុយនីស្ត​វៀតណាម ដែល​មាន​ដើម​កំណើត​ជា​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)