នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

ប្រវត្តិ​នៃ​ពាក្យ​កូសាំងស៊ីន

នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ លោក យាង សុជាមេត្តា នឹង​រៀប​រាប់​អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ការ​បាត់​បង់​ទឹក​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម​បន្ត​ទៀត ដោយ​សូម​រាយការណ៍​ជូន​អំពី​ថា តើ​ពាក្យ​កូសាំងស៊ីន ដែល​អាណានិគម​និយម​បារាំង ប្រើប្រាស់​សំដៅ​ទៅ​លើ​ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម​នោះ មាន​ប្រភព​មក​ពី​ណា​ខ្លះ?

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)