នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​តវ៉ា​លើក​រូបថត​ព្រះសង្ឃ​​ដែល​​ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម បាន​ចាប់​ព្រះកាយ នា​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៥ មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣។

ស្ថានភាព​ព្រះសង្ឃ​និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដែល​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម

សាច់ញាតិ និង​សមាគម​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​នៅ​កម្ពុជា សម្ដែង​ការ​បារម្ភ​ពី​ស្ថានភាព​ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម ៤​អង្គ​និង​នាក់ ដែល​កំពុង​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម ខណៈ​មាន​ព័ត៌មាន​ថា ពួក​គេ​មាន​សុខភាព​មិន​សូវ​ល្អ និង​មាន​ជំងឺ​ជាប់​ខ្លួន ដែល​អាច​កើត​ឡើង​ដោយសារ​ត្រូវ​បាន​អាជ្ញាធរ​ធ្វើ​បាប​នៅ​ក្នុង​គុក។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)