នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

សកម្មភាព​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម វាយ​កម្ទេច​ខ្លោងទ្វារ​រចនាបថ​ខ្មែរ​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​រួម​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង។

សមាគម​ខ្មែរ​ក្រោម​ប្រតិកម្ម​នឹង​វៀតណាម​កម្ទេច​ខ្លោងទ្វារ​រចនាបថ​ខ្មែរ​ចូល​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង

អាជ្ញាធរ​វៀតណាម កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​បាន​វាយ​កម្ទេច​ខ្លោងទ្វារ​រចនាបថ​ខ្មែរ​ចូល​ទៅ​កាន់​ទី​រួម​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ដោយ​លើក​ហេតុផល​ថា ខ្លោងទ្វារ​នោះ​ទាប រថយន្ត​ឧស្សាហ៍​ប៉ះ​ទង្គិច។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)

គេហទំព័រ​ទាំងមូល