នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

ព្រះសង្ឃ និង​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​រុញ​ច្រាន​គ្នា ខណៈ​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ចង់​ចូល​ជិត​ស្ថានទូត​វៀតណាម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។

សមាគម​ខ្មែរ​ក្រោម៖ ការ​ប្រើ​ហិង្សា​និង​ផ្សឹក​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​ក្រោម​ជា​ការ​ប្រមាថ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា

អង្គការ​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ចាត់​ទុក​ការ​ប្រើប្រាស់​អំពើ​ហិង្សា​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ​ខ្មែរ លើ​ព្រះសង្ឃ​ខ្មែរ​ក្រោម​ដែល​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​សង្គម ថា​ជា​ការ​ប្រមាថ​លើ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា ដែល​ជា​សាសនា​របស់​រដ្ឋ និង​ជា​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ធ្ងន់ធ្ងរ។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)