នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

ប្រធាន​សមាគម​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម លោក ថាច់ សេដ្ឋា ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ខួប ៦៤​ឆ្នាំ ថ្ងៃ​អាណានិគម​និយម​បារាំង កាត់​ទឹកដី​ខ្មែរ​ឲ្យ​វៀតណាម នា​ខណ្ឌ​សែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣។

សហគមន៍​ខ្មែរ​ក្រោម​គ្រោង​ស្នើ​ដាក់​បញ្ចូល​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា​ក្រោម​ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា

សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម គ្រោង​ស្នើ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ដាក់​បញ្ចូល​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា​ក្រោម ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា​របស់​រដ្ឋ។ គម្រោង​នេះ ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម បាន​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​ស្វែងរក​ឯកសារ​កម្ពុជា​ក្រោម​ជា​លើក​ទី​២ នៅ​ប្រទេស​បារាំង។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)

គេហទំព័រ​ទាំងមូល