នាទី​​កម្ពុជាក្រោម

ព្រះសង្ឃ និង​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​រុញ​ច្រាន​គ្នា ខណៈ​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ចង់​ចូល​ជិត​ស្ថានទូត​វៀតណាម កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤។ ព្រះសង្ឃ និង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម តវ៉ា​ទាមទារ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ស្ថានទូត​វៀតណាម សុំ​ទោស​រឿង​បំភ្លៃ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម។

"វៀតណាម​បន្ត​បំភ្លៃ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា​ក្រោម"

បញ្ហា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​តែ​ជា​ប្រធានបទ​នៃ​ការ​បកស្រាយ​ផ្ទុយ​គ្នា​រវាង​ជនជាតិ​ខ្មែរ និង​វៀតណាម។ បើ​ទោះ​ជា​អ្នក​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ភាគ​ច្រើន​លើក​ឡើង​ថា ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម គឺ​ជា​អតីត​ទឹកដី​របស់​កម្ពុជា ក៏ដោយ រដ្ឋាភិបាល​វៀតណាម នៅ​តែ​ព្យាយាម​លាក់បាំង​បញ្ហា​នេះ ដោយ​ចង់​បំបាត់​ដាន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ...។

ស្ដាប់​​នាទី​ខ្មែរ​កម្ពុជាក្រោម(​ភាគ​៣​ដល់​១៥)

គេហទំព័រ​ទាំងមូល