នាទីស្ត្រី

វាគ្មិន​កិត្តិយស​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​ វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី (ពី​ស្ដាំ) អ្នកស្រី សឺនកេត សិរីលក្ខណ៍ និង​អ្នកស្រី ធីដា ឃិះ។

អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ចំនួន​ស្ត្រី​ក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ

តំណាង​ក្រុម​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល ធ្វើ​ការងារ​លើក​ស្ទួយ​ស្ត្រី​ក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​ធ្នូ ដាក់​អនុសាសន៍​ស្ដីពី​ការ​ជំរុញ​សមភាព​យេនឌ័រ​ក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ ជូន​អនុប្រធាន​ទី​១​នៃ​រដ្ឋសភា។