នាទីស្ត្រី

សកម្មជន​សហជីព​ផ្នែក​សេវាកម្ម និង​ចំណី​អាហារ​នាំ​គ្នា​ចុះ​ចែក​ខិត្តប័ណ្ណ និង​បំពាក់​បូណ៌​ពណ៌ស​ដើម្បី​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី និង​កុមារ ​នៅ​តាម​ភោជនីយដ្ឋាន​មួយ ក្នុង​សង្កាត់​ព្រែកលៀប រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥។

យុទ្ធនាការ​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី​និង​កុមារី "ផ្លាស់​ប្ដូរ​ការ​ស្ដី​បន្ទោស"

យុទ្ធនាការ​បំពាក់​បូណ៌​ពណ៌ស​មាន​រយៈពេល ១៦​ថ្ងៃ គឺ​ជា​សកម្មភាព​លើក​កម្ពស់​ចំណេះ​ដឹង​ដើម្បី​ចូល​រួម​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី។ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥ នេះ ក៏​មិន​ខុស​ពី​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​ដែរ យុទ្ធនាការ​នេះ​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​វិច្ឆិកា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល