នាទីស្ត្រី

សំពត់​សូត្រ ឬ​ហៅ​ថា ហូល ដែល​ច្នៃ​ជា​​​ក្បាច់​កូន​ហ៊ីង ធ្លាប់​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន ត្រូវ​បាន​ដាក់​តាំង​នៅ​ក្នុង​ហាង ខ្មែរ អាធីហ្សានរី (Khmer Artisanry)។

ផលិតផល​សូត្រ​និង​អំបោះ​ស្នាដៃ​ស្ត្រី​ខ្មែរ​នឹង​ត្រូវ​នាំ​ទៅ​ដាក់​តាំង​ពិព័រណ៍​នៅ​ជប៉ុន

ផលិតផល​ពី​សូត្រ និង​ពី​អំបោះ​របស់​សិប្បកម្ម​សូត្រ​មួយ​កន្លែង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​ទីផ្សារ​សូត្រ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន។ សិប្បកម្ម​នេះ​នឹង​នាំ​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន​ទៅ​ដាក់​តាំង​ក្នុង​ពិព័រណ៍​សូត្រ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន នៅ​ដើម​ខែ​កុម្ភៈ ដើម្បី​ស្វែង​រក​អតិថិជន​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល