នាទីស្ត្រី

សកម្មជន​ស្ត្រី​បឹងកក់​លើក​បដា និង​ស្រែក​តវ៉ា​ឲ្យ​តុលាការ​ដោះលែង​សកម្មជន​ស្ត្រី​បឹងកក់​ពីរ​នាក់ ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ RFA/Cheu Sideth

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​រក​ឃើញ​ថា​ស្ត្រី​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ភាគ​ច្រើន​មាន​ជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្ត

មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​រក​ឃើញ​ថា ភាគ​ច្រើន​នៃ​ស្ត្រី​ដែល​មាន​ជម្លោះ​ដីធ្លី​កំពុង​មាន​បញ្ហា​ផ្លូវ​ចិត្ត​ញាំញី​ធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្នុង​របាយការណ៍​ស្រាវជ្រាវ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ​រក​ឃើញ​ថា ស្ត្រី​អ្នក​រងគ្រោះ​ផ្ទាល់​ពី​ជម្លោះ​ដីធ្លី ដោយ​បាត់បង់​មុខ​របរ និង​កើត​មាន​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ជា​ដើម។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល