តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទីស្ត្រី

ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហា​រីក​មាត់​ស្បូន​លើក​ទី​៥ ដើម្បី​អបអរ​ទិវា​អន្តរជាតិ​នារី លើក​ទី​១០៤ របស់​មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​ជំរុញ​ឲ្យ​ស្ត្រី​ទៅ​ធ្វើ​តេស្ដ​ពិនិត្យ​រក​កោសិកា​មហា​រីក​មាត់​ស្បូន

ជំងឺ​មហា​រីក​មាត់​ស្បូន ជា​ប្រភេទ​ជំងឺ​ដែល​មិន​បញ្ចេញ​រោគ​សញ្ញា​ពី​ដំបូង ហើយ​ជាទូទៅ​នៅ​ពេល​បញ្ចេញ​រោគ​សញ្ញា គឺ​ជំងឺ​នេះ​បាន​ចូល​ដល់​ស្ថានភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅ​ហើយ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល