តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទីស្ត្រី

អ្នកស្រី តែ ម៉ានីរ៉ុង (កណ្ដាល) ជា​ស្ត្រី​តែ​ម្នាក់​គត់​ដែល​ឋិត​ក្នុង​ចង្កោម​អ្នក​ដឹក​នាំ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ទើប​នឹង​ត្រូវ​ជ្រើស​តាំង​ថ្មី នា​រដ្ឋសភា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥។

បទពិសោធន៍​របស់​សមាជិក​គ.ជ.ប​ថ្មី​ជា​ស្ត្រី​តែ​ម្នាក់​គត់​ដែល​ទើប​ជ្រើស​តាំង

ក្នុង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី ទើប​ត្រូវ​បង្កើត​នៅ​ព្រឹក​នេះ​នៅ​ក្នុង​សម័យ​ប្រជុំ​រដ្ឋសភា​នោះ មាន​ស្ត្រី​តែ​មួយ​រូប​គត់​ដែល​ត្រូវ​ជ្រើស​តាំង​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​នេះ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល