នាទីស្ត្រី

២-មេសា-២០១៤៖ ពិសី (ឈ្មោះ​អ្នក​និពន្ធ​ដាក់​ឲ្យ) អង្គុយ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ជួល​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

បទ​ពិសោធន៍​នៃ​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​មេ​ខ្យល់​បោក​ប្រាស់​យក​ទៅ​លក់​នៅ​ចិន

ស្ត្រី​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ចាក​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស ដោយ​ទៅ​ធ្វើ​ការ ឬ​រៀបការ ដើម្បី​ស្វែង​រក​ប្រាក់​ចំណូល​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រួសារ។ មក​ដល់​ពេល​នេះ មាន​ស្ត្រី​ខ្មែរ​ជាច្រើន​ដែល​បាន​ចាក​ចេញ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន ដែល​ភាគ​ច្រើន​ពួក​គេ​ចាក​ចេញ​តាម​រយៈ​ការ​រៀបការ​ទៅ​ធ្វើ​ជា​កូនប្រសា​ក្នុង​គ្រួសារ​ជនជាតិ​ចិន។