តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទីស្ត្រី

សកម្មភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទៅ​ធ្វើតេស្ត​ឈាម​រក​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​មណ្ឌល​សុខភាព​រកា ស្រុក​សង្កែ ខេត្ត​បាត់ដំបង នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ធ្នូ ២០១៤។

ស្ត្រី​នៅ​ឃុំ​រកា​ខេត្ត​បាត់ដំបង​បាក់ទឹកចិត្ត​ក្រោយ​ពេល​​ដឹង​ថា​ផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៍

ជាច្រើន​ខែ​មក​ហើយ ដែល​កើត​មាន​ករណី​ផ្ទុះ​ការ​រីក​រាលដាល​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឃុំ​រកា ស្រុក​សង្កែ ខេត្ត បាត់ដំបង។ ស្ទើរ​គ្រប់​គ្រួសារ​ទាំង​អស់​មាន​សមាជិក​ផ្ទុក​មេរោគ​នេះ គ្រួសារ​ខ្លះ​សមាជិក​ស្ទើរ​តែ​ទាំងអស់​មាន​ផ្ទុក​មេរោគ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល