តាម​យើង​ខ្ញុំ

នាទីស្ត្រី

ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហា​រីក​មាត់​ស្បូន​លើក​ទី​៥ ដើម្បី​អបអរ​ទិវា​អន្តរជាតិ​នារី លើក​ទី​១០៤ របស់​មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។

មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត​រៀបចំ​កម្មវិធី​កីឡា​រត់​ប្រណាំង​ប្រឆាំង​ជំងឺ​មហា​រីក​មាត់​ស្បូន​និង​សុដន់

មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត (Calmett) ផ្ដួចផ្ដើម​យុទ្ធនាការ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​មហា​រីក​មាត់​ស្បូន និង​ជំងឺ​មហា​រីក​សុដន់ ដោយ​មាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​កីឡា​រត់​ប្រណាំង ដើម្បី​អបអរ​ទិវា​មាតា​អន្តរជាតិ នៅ​ក្នុង​ខែ​ឧសភា ខាង​មុខ។ ថវិកា​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ការ​រត់​ប្រណាំង​នោះ នឹង​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យ​សុដន់ និង​មាត់​ស្បូន​ជូន​ស្ត្រី​ដោយ​ឥត​បង់​ប្រាក់។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល