នាទីស្ត្រី

២៥-វិច្ឆិកា-២០១១៖ បណ្ដាញ​ស្ត្រី និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ឈរ​តម្រៀប​គ្នា​ជា​រូប​ខ្សែ​បូ​ពណ៌​ស ជា​និមិត្តរូប​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​ប្រឆាំង​នឹង​ស្ត្រី​ភេទ នៅ​សួន​ច្បារ​វត្ត​បទុមវតី។

សង្គម​ស៊ីវិល​នឹង​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៥​វិច្ឆិកា

ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែ​វិច្ឆិកា សប្ដាហ៍​ក្រោយ គឺ​ជា​ទិវា​អន្តរជាតិ​ស្ដីពី​ការ​លុប​បំបាត់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី។ ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ តែង​មាន​យុទ្ធនាការ​បំពាក់​បូ​ពណ៌​ស​ក្នុង​រយៈពេល ១៦​ថ្ងៃ ដើម្បី​ចូលរួម​កាត់​បន្ថយ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី។