នាទីស្ត្រី

អ្នក​សម្រប​សម្រួល​នៃ​គណៈកម្មការ​លើក​ស្ទួយ​ស្ត្រី​ក្នុង​វិស័យ​នយោបាយ កញ្ញា សេង រាសី ក្នុង​វេទិកា​អ្នក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦។

ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ត្រៀម​ខ្លួន​របស់​ក្រុម​ស្ត្រី​ដែល​នឹង​ឈរ​ឈ្មោះ​ជា​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ-​សង្កាត់

ក្នុង​ការ​ជំរុញ​អោយ​ចំនួន​ស្ត្រី​ដែល​នឹង​ជាប់​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ-​សង្កាត់ អាណត្តិ​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១៧ ខាង​មុខ​ឲ្យ​កើន​ឡើង អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​គណបក្ស​នយោបាយ​ដែល​មាន​អាសនៈ​ក្នុង​សភា​ក៏​ត្រៀម​រៀបចំ​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ស្ត្រី ដែល​នឹង​ចូលរួម​ឈរ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល