តាម​យើង​ខ្ញុំ

វីដេអូ

ការអភិវឌ្ឍឲ្យក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្ម

2015-05-24

ប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងយុវជនមួយចំនួន យល់ថា បច្ចប្បន្ននេះការប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតែមួយមុខរបស់យុវជនមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ តម្រូវឲ្យមានការចូលរួមធ្វើការងារសង្គមបន្ថែមទៀត។ ដូចគ្នានេះដែរ តាមរយៈការលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាយុវជន ស្តីពី ការយល់ដឹងពីសកលលោក និងការអភិវឌ្ឍន៏ខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្ម នាថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ក្រុមយុវជនភាគច្រើនអះអាងថា ពួកគេចង់ក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋសកម្ម។

ពាក្យ​គន្លឹះ
rfa យុវជន ការអភិវឌ្ឍ ពលរដ្ឋ សកម្ម

មតិ (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល