វីដេអូ

ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិចកួយ​ អំពាវ​នាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​គាំ​ទ្រ​ផលិតផល​ចង្កឹះ​ធ្វើ​ពី​ធាង​ទ្រាំង​

2016-09-23

ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិចកួយ​ អំពាវ​នាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​គាំ​ទ្រ​ផលិតផល​ចង្កឹះ​ធ្វើ​ពី​ធាង​ទ្រាំង​

ពាក្យ​គន្លឹះ
ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិចកួយ​ អំពាវ​នាវ​ឱ

មតិ (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល