វីដេអូ

ក្រុម​ជន​ពិការ​នៅ​សៀមរាប​ចង់​ឲ្យរដ្ឋាភិបាល​បង្កើត​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​ដល់​ពួកគេ

2016-10-25

ក្រុម​ជន​ពិការ​នៅ​សៀមរាប​ចង់​ឲ្យរដ្ឋាភិបាល​បង្កើត​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​ដល់​ពួកគេ

ពាក្យ​គន្លឹះ
ក្រុម​ជន​ពិការ​នៅ​សៀមរាប​ចង់​ឲ្យរ

មតិ (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល