វីដេអូ

សម្ភាស​ លោក​ ទូច វិបុល​ ពី​ការ​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រម​ព្រាង​សន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស

2016-07-27

សម្ភាស​ លោក​ ទូច វិបុល​ ពី​ការ​អនុវត្ត​កិច្ច​ព្រម​ព្រាង​សន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស

ពាក្យ​គន្លឹះ
សម្ភាស​ លោក​ ទូច វិបុល​ ពី​ការ​អនុវត

មតិ (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល