ພັຍທັມມະຊາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນ ປະເທດລາວ

ທາງການຄວນໃສ່ໃຈຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມ

ຣັຖບານ ລາວ ຄວນ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນເຣື້ອງ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈາກ ໂຄງການ ສ້າງ ເຂື່ອນ ຕ່າງໆ.

ຜແນກຂອງ Site

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ-Laotalk-11-15-2015

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ