ກອງປະຊຸມ ຣະຫວ່າງ 3 ກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

ທາງການມີປະຊຸມກັບພາກ ສັງຄົມ

ທາງການລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ຣະຫວ່າງ 3 ກະຊວງ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ.

ຜແນກຂອງ Site

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ 05-22-2016

ເຫດຂໍ້ຂັດແຍ້ງຊາຍແດນ ລາວ-ກໍາພູຊາ

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ