ບ່ອນເກັບຄ່າທາງເລກທີ 16 ແຂວງຈໍາປາສັກ

ການເກັບຄ່າຜ່ານທາງເລກທີ 16

ປະຊາຊົນ ແຂວງຈຳປາສັກ ບໍ່ດີໃຈ ແລະວ່າ ບໍ່ມີ ຄວາມເປັນທັມ ພາຍຫຼັງ ທີ່ທາງ ບໍຣິສັດ ດວງດີ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ເກັບຄ່າຜ່ານທາງ ເລກທີ 16.

ຜແນກຂອງ Site

ນໍ້າຄານຂຶ້ນສູງ ມ.ຊຽງເງິນ ຫຼັງພະຍຸຜ່ານ

ລາວໄຮ້ສັນຊາດໃນໄທ

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ