ເງິນເກັບໄດ້ ຈາກ ພາສີ ຮົ່ວໄຫຼ ໃຜໆກໍຮູ້

ເງິນເກັບໄດ້ຈາກພາສີຮົ່ວໄຫຼ ໃຜ ກໍຮູ້

ນັກ ທຸຣະກິດ ລາວ ເວົ້າວ່າ ການທີ່ ທາງການລາວ ເກັບ ຣາຍຮັບ ຈາກ ພາສີ ອາກອນ ບໍ່ໄດ້ຕາມ ສົມຄວນ ກໍຍ້ອນ ນາຍພາສີ ຍັກຍອກ ສໍ້ໂກງ.

ຜແນກຂອງ Site

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້