ທາງການ ກໍາລັງພິຈາຣະນາ ຫລັກສູດ ຂັ້ນ ປຣິນຍາ ຕຣີແລະໂທ

ຈົບປຣິນຍາຕຣີບໍ່ມີວຽກເຮັດ

ນັກສຶກສາ ລາວ ທີ່ ຮຽນຈົບ ມະຫາວິທຍາລັຍ ໃນຂແນງ ທຸຣະກິຈ ແລະ ບາງວິຊາ ຍັງຍາກທີ່ ຈະຫາ ວຽກເຮັດ ງານທຳ ໄດ້ງ່າຍໆ.

ຜແນກຂອງ Site

ກຸ່ມສິດທິມະນຸດປະທ້ວງ ຣັຖບານລາວ

ມໍຣະດົກຫຼັງສົງຄາມ

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ