ຕິດຕາມເຮົາ
ກອງປະຊຸມ ບັນຫາ ຄວາມຂ້ອງໃຈ ຂອງ ມວນຊົນ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ສ້າງເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ ວັນທີ 12 ທັນວາ 2014 ທີ່ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງ ຈໍາແາສັກ

ພັຍຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ

ການລົງທຶນ ຂອງ ບໍຣິສັດ ມາເລເຊັຽ Mega-First ເປັນ ພັຍ ຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ອະນາຄົດ.

ຜແນກຂອງ Site

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ