ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ອະດີດປະທານປະເທດ ສປປລາວ ອາຍຸ 92 ປີ

ທ່ານຄໍາໄຕສີພັນດອນ ເປັນຊັອກ

ທ່ານຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ອະດີດ ປະທານ ປະເທດ ສປປລາວ ຖືກ ນໍາສົ່ງ ໂຮງໝໍ ທະຫານ ທີ່ ກຸງ ຮ່າໂໜ້ຍ ຢ່າງ ຮີບດ່ວນ ຍ້ອນ ເປັນຊັອກ.

ຜແນກຂອງ Site

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ 02-07-2016

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ