ຕິດຕາມເຮົາ
ບໍຣິສັດ ກໍ່ສ້າງ ດຸດດິນ ຈາກເດິ່ນຍົນ ຖົມນາ ຊາວບ້ານ

ດິນຈາກເດິ່ນຍົນຖົມນາຊາວບ້ານ

ປະຊາຊົນ ບ້ານ ໜອງຄ້າງ ບໍ່ ສາມາດ ປູກເຂົ້າ ໃນ ຣະດູ ແລ້ງ ໄດ້ ຍ້ອນ ດິນ ຈາກ ໂຄງການ ສ້າງ ສນາມບິນ ຖືກນໍາ ໄປ ຖິ້ມໃສ່ ພື້ີນທີ່ ດິນນາ ຂອງ ພວກ ເຂົາເຈົ້າ.

ຜແນກຂອງ Site

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ