ຕິດຕາມເຮົາ
ສັດປ່າ ທີ່ຊາວບ້ານຫາມາໄດ້ ແລ້ວນໍາມາຂາຍ ຕາມທ້ອງຕລາດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍຶດສັດປ່າຕາມ ຕລາດ

ສັດປ່າ ຊນິດ ຕ່າງໆ ກວ່າ 800 ໂຕ ທີ່ ວາງຂາຍ ຕາມ ຕລາດ ນະຄອນ ຫລວງ ວຽງຈັນ ຖືກ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຍຶດ ໄວ້ ໄດ້.

ຜແນກຂອງ Site

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ