ເສັ້ນທາງເຂດ ຈີ່ນາຍໂມ້ ໄປຫາເຂດ ບ້ານບໍ່ໂອ

ມ້າງເຮືອນຊາວບ້ານແລ້ວບໍ່ ແປງຄືນ

ປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກໂຄງການ ປັບປຸງ ທາງໃໝ່ ໄດ້ມ້າງເຮືອນ ຢູ່ເຂດບໍ່ໂອ ບໍ່ດີໃຈຍ້ອນວ່າ ມ້າງອອກແລ້ວ ບໍ່ສ້ອມແປງ ໃຫ້ຄືເກົ່າ.

ຜແນກຂອງ Site

ພະຍຸຣະດູຮ້ອນພັດເຂົ້າ ລາວ

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ