ຊາວລາວ ຫາປາ ຕາມຂົງເຂດ ສາຍນໍ້າຂອງ ທີ່ຈະມີການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ

ລາວມຸ້ງໝາຍເປັນໝໍ້ໄຟຂອງ ເອເຊັຽ

ຂ່າວ ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງໄທ ຣາຍງານ ວັນທີ 20 ກໍຣະກະດາ 2014 ນີ້ ວ່າ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຂອງ ຣັຖບານ ລາວ ທີ່ ຈະເປັນ ໝໍ້ໄຟ ແຫ່ງ ເອເຊັຽ ນັ້ນຈະບໍ່ ສິ້ນສຸດ ຢູ່ພຽງ ເຂື່ອນ ໃນ ນໍ້າຂອງ ໄຊຍະບູຣີ ແລະ ດອນສະໂຮງ ເທົ່ານັ້ນ.

ຜແນກຂອງ Site

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້