ແຜນທີ່ ໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ

ເຂື່ອນປາກແບງຍັງສ້າງ ບໍ່ໄດ້

ທາງການລາວ ຍັງບໍ່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສ້າງ ເຂື່ອນ ປາກແບງ ເທື່ອ ຊຶ່ງຈະເປັນ ເຂື່ອນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງທີ່ສາມ.

ຜແນກຂອງ Site

ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວ ພົ້ນຈາກກຸ່ມ ຄ້າມະນຸດ

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ