ອາຊຽນ ຍັງຕ້ອງການ ຄວາມຄືບຫນ້າ ເພີ້ມຕື່ມ ໃນການ ໃຫ້ ສັດຕະຍາບັນ ແດ່ ສົນທິສັນຍາ ການບີບບັງຄັບ ການຫາຍສາບສູນ

ການບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ ໃນ ເອເຊັຽ

ອາຊຽນ ຍັງ ຕ້ອງການ ໃຫ້ມີ ຄວາມ ຄືບຫນ້າ ເພີ້ມຕື່ມ ໃນການ ໃຫ້ ສັດຕະຍາບັນ ແດ່ ສົນທິ ສັນຍາ ການບີບ ບັງຄັບ ການ ຫາຍສາບສູນ.

ຜແນກຂອງ Site

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ-Laotalk-08-23-2015_end

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ