ມາດາມ ອຶ້ງ ຊຸຍ ເມັງ ຍັງຕິດຕາມ ສືບທາວຫາ ທ່ານ ສົມບັດ ຕລອດມາ ຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ ໃນ ຄວາມພຍາຍາມ

ທ.ສົມບັດເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ

ນັກ ວິຊາການ ໄທ ຈັດ ສັມມະນາ ກ່າວເຖິງ ຜົນງານ ທີ່ ໜ້າ ຍົກຍ້ອງ ຂອງ ສົມບັດ ສົມພອນ ວ່າ ເປັນ ຕົວຢ່າງ ທີ່ດີ ໃຫ້ ຊາວ ໜຸ່ມ.

ຜແນກຂອງ Site

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້