ປາຕາຍເປັນຝຸງ ຢູ່ວັງສະຫງວນ ລຳນ້ຳງາວ ຢູ່ເຂດບ້ານປຸ່ງ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017

ປາຕາຍຢູ່ນໍ້າງາວຍ້ອນ ສານເຄມີ

ສາເຫດປາຕາຍ ຢູ່ ນໍ້າງາວ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແມ່ນເປັນຍ້ອນ ສານເຄມີ ຈາກ ສວນກ້ວຍ ຂອງຈີນ.

ຜແນກຂອງ Site

MRC ປະຊຸມຫາລືໂຄງການ ເຂື່ອນ

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ