ຕິດຕາມເຮົາ
ທ່ານ Peter Hawkins ຜູ້ບໍຣິຫານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໂຄງການ ສ້າງເຂື່ອນດອນສະໂຮງ

ເມກາເຟິສລົງນາມສ້າງເຂື່ອນ ດອນ ສະໂຮງ

ບໍຣິສັດ ເມກາເຟິສ ຂອງ ມາເລເຊັຽ ລົງນາມ ການ ຮ່ວມຫຸ້ນ ກັບ ຣັຖບານ ລາວ ໃນ ໂຄງການ ສ້າງ ເຂື່ອນ ດອນ ສະໂຮງ.

ຜແນກຂອງ Site

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ