ພຣະອາຈານ ອຸໄທ ສຸດທິຄຸນ ເຈົ້າ ອາວາດວັດ ບ້ານ ທັພຄ່າຍ

ສໍາພາດພຣະອາຈານ ອຸໄທ ສຸດທິຄຸນ (ຈົບ)

ພຣະ ອາຈານ ອຸໄທ ສຸດທິຄຸນ ເຈົ້າ ອາວາດວັດ ບ້ານ ທັພຄ່າຍ ເລົ່າ ໃຫ້ຟັງວ່າ ຊາວ ລາວວຽງ ບ້ານ ທັບ ເມືອງ ບ້ານໄຮ່ ຈັງຫວັດ ອຸໄທທານີ ມີເຊື້ອສາຍ ໄປຈາກ ວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພຣະບາງ.