ຜູ້ຕາງໜ້າ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ໄປຢ້ຽມຢາມ ພີ່ນ້ອງລາວ ທີ່ ບ້ານເນີນຂາມ ຕາແສງ ເນີນຂາມ ແຂວງໄຊນາດ ປະເທດໄທ ທີ່ ມີເຊື້ອສາຍລາວ ວຽງຈັນ

ຊາວບ້ານເນີນຂາມຄືເຊື້ອສາຍ ລາວ ໃນໄທ

ຊາວບ້ານ ເນີນຂາມ ຕາແສງ ເນີນຂາມ ແຂວງ ໄຊນາດ ເຊື້ອສາຍ ລາວວຽງ ບອກວ່າ ພວກຕົນ ມີ ຄວາມພູມໃຈ ທີ່ ເປັນຄົນ ເຊື້ອສາຍ ລາວ ຈາກ ວຽງຈັນ ເຖິງວ່າ ເວລາ ຈະຜ່ານໄປ 200 ກວ່າ ປີ ແລ້ວ ກໍຕາມ.