ຄ້ອງບັ້ງສຳລິດ ສມັຍອ້າຍລາວ ເມືອງແຖນ (ໄຕຈ້ວງກຳລັງຕີກອງ) ໑໒໒ ກ່ອນ ຄ.ສ. (BC) - ໗໘ ຫຼັງ ຄ.ສ. (AD) ໃຊ້ຕີສັນຍານພັຍ ຕີເຂົ້າເສິກ. ຍັງໃຊ້ ຕີສົ່ງວິນຍານ ທະຫານແຖນ ທີ່ລົ້ມຕາຍ ໃນສນາມຣົບ. ຄ້ອງນີ້ ມີວິນຍານ ຕາມຊາວແຖນ ເຊື່ອຖືກັນ. ໄຕຈ້ວງ ຍັງເຊື່ອຖືກັນ ຢູ່

ວິຈັຍປວັດສາດລາວ ບູຮານ ບົດທີ 60

ການຢ້ຽມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງ ທ່ານ ແກຣີວັນ ກໍໄດ້ ເດືອນປາຍແລ້ວ ໂດຍບໍ່ນັບ ເວລາເດີນທາງ. ເພິ່ນກັບຄືນ ຂເມນ ວັນທີ 24 ເດືອນ ທັນວາ.

ລາວໄຮ້ສັນຊາດໃນໄທ_2

ເຕັມຫນ້າ