ກອງປະຊຸມ ສົ່ງເສີມ ນັກຂຽນ ລາວ-ອະເມຣິກັນ ຄັ້ງທີ 4, ທີ່ນະຄອນຊີອ່າໂຕ້, ຣັຖວໍຊິງຕັນ. ໄຂ່ທອງ ຫຼວງອາມາດ, ອາລີສັກ ຊະນະວົງໄຊ, ສຕີບວ໌ ອາຣຸນສັກ, ຈານິດາ ແພງດາຣາ ພໍເຕີ້ຣ໌ (ຮູບ ຈາກຊ້າຍ ຫາ ຂວາ) ຮູບຖ່າຍ: ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2017

ກອງປະຊຸມນັກຂຽນ ລາວ ອະເມຣິກັນ

ກອງປະຊຸມ ສົ່ງເສີມ ນັກຂຽນ-ນັກປະພັນ ລາວ-ອະເມຣິກັນ ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ ສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ.

ລາວໄຮ້ສັນຊາດໃນໄທ_2

ເຕັມຫນ້າ