ອານາຈັກອາຫົມ ໃນອ່າງນໍ້າດາວ ແລະ 20 ຣັດໄຕ ໃນມຽນມາ(ພະມ້າ)

ວິຈັຍປວັດສາດລາວບູຮານ ພາກ 2 ບົດ 22

ວິຈັຍປວັດສາດລາວ ບູຮານ ພາກ 2 ບົດ ທີ 22 ຊຶ່ງຈະ ອະທິບາຍ ຄວາມໝາຍ ຂອງຊື່ ທີ່ ສໍາຄັນໆ ເຊັ່ນ ນໍ້າຂອງ, ຫຼວງພຣະບາງ, ລ້ານຊ້າງ, ແລະ ສຸວັນນະພູມ ດັ່ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ.

ເຕັມຫນ້າ