ອານາຈັກອາຫົມ ໃນອ່າງນໍ້າດາວ ແລະ 20 ຣັດໄຕ ໃນມຽນມາ(ພະມ້າ)

ວິຈັຍປວັດສາດລາວບູຮານ ພາກ 3 ບົດ 27

ບົດວິຈັຍ ປວັດສາດ ລາວ ບູຮານ ພາກ 3 ບົດທີ 27 ຊຶ່ງຈະເວົ້າ ເຖິງຕອນ ພຣະຍາ ສາມແສນໄຕ ຈັດຣະບົບ ຕໍາແໜ່ງ ຣາຊການ ຊົນຊັ້ນ, ແລະ ນະໂຍບາຍ ການພົວພັນ ຕ່າງປະເທດ.

ເຕັມຫນ້າ