ອານາຈັກອາຫົມ ໃນອ່າງນໍ້າດາວ ແລະ 20 ຣັດໄຕ ໃນມຽນມາ(ພະມ້າ)

ວິຈັຍປວັດສາດລາວບູຮານ ພາກ ໓ ບົດ ໒໙

ວິຈັຍປວັດສາດ ລາວບູຮານ ບົດ ໒໙. ໃນບົດນີ້ ມີກ່າວເຖິງ ບົດບາດ ຂອງນາງແກ້ວພິມພາ ທີ່ປວັດສາດ ຂຽນໄວ້ວ່າ ເປັນຜູ້ສັ່ງ ສັງຫານ ກະສັດລາວ ເຖິງ ໗ ພຣະອົງ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດ.

ລາວໄຮ້ສັນຊາດໃນໄທ_2

ເຕັມຫນ້າ