ພຍັນຊນະລາວ ພາສາລາວ ຮັກສາໄວ້ ໃຫ້ ອະນຸຊົນ ລຸ້ນຫລັງ

ພາສາລາວໃນຣະບອບ ໃໝ່-2

ການປະຕິຮູບ ພາສາລາວ ແຕ່ລະ ສມັຍ ນັບແຕ່ປີ ໑໙໔໗ ເຖິງ ປີ ໑໙໗໕ ແລະ ປີ ໑໙໗໕ ເຖິງ ປັດຈຸບັນ. ຮຽບຮຽງ ໂດຍ ເດສາວົງ ຈັດມາສເນີ ທ່ານ ໂດຍ ຈເຣີນສຸຂ.

ເຕັມຫນ້າ