ງານບຸນຊ່ວງເຮືອ ປະເພນີ ຈັດໂດຍ ຄນະກັມມະການ ອຸປຖັມ ວັດລາວ ເວີຈີເນັຍ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ວັນທີ່ 22 ສິງຫາ 2015

ບຸນຊ່ວງເຮືອວັດລາວເວີຈີເນັຽ

ບຸນ ຊ່ວງເຮືອ ປະເພນີ ທີ່ ຄນະ ກັມມະການ ອຸປຖັມ ວັດລາວ ເວີຈີເນັຽ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ໄດ້ ຈັດຂຶ້ນ ໃນ ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2015.

ເຕັມຫນ້າ