ທັມມະຊາດ ສາຍນໍ້າ ພູຜາ ປ່າໄມ້ ຂອງ ເມືອງຫລວງພຣະບາງ ແຂວງພຣະບາງ

ຊາວບ້ານຜາໂຄມເສັຽດິນ ໃຫ້ການ ສ້າງທາງ

ຊາວບ້ານຜາໂຄມ ແຂວງຫລວງພຣະບາງ ເດືອດຮ້ອນ ຍ້ອນການສ້າງທາງ ໄປກວມເອົາ ດິນເຮືອນ ຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າ

ບໍຣິສັດອາຊຽນເຟັສ ຢູ່ໃນຂ່າຍ ສໍ້ໂກງ

ເຕັມຫນ້າ