ປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍສອຍ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການເຂື່ອນ ເຊປ່ຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ

ຊາວບ້ານເລີ້ມຍ້າຍຈາກ ເຂື່ອນ ເຊປຽນ

ຊາວບ້ານ ເລີ້ມຍົກຍ້າຍ ຈາກ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຕາມແຜນ ຂອງ ທາງການ ແຕ່ຊາວບ້ານ ສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງ ບໍ່ຍ້າຍ.

ເຕັມຫນ້າ