ຄົນງານລາວ ໃນໄທ ທີ່ໄປຂຶ້ນທະບຽນ ໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ

ທາງການເຕືອນຄົນງານລາວ ຢູ່ໄທ ໃຫ້້ ຂຶ້ນທະບຽນ ໃໝ່

ຄົນງານລາວ ຢູ່ ໄທ ສ່ວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ມາ ຂຶ້ນທະບຽນ ປັບສະຖານະພາບ ຂອງຕົນ ຈາກ ບັດສີບົວ ມາເປັນ ພາສປອດ ແລະ ບັດເຮັດວຽກ.

ບໍຣິສັດອາຊຽນເຟັສ ຢູ່ໃນຂ່າຍ ສໍ້ໂກງ

ເຕັມຫນ້າ