ສະໜາມບິນໜອງຄ້າງ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່ທາງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ອາຈກັບມາສືບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ ໃນທ້າຍປີ 2017 ນີ້

ໂຄງການສນາມບິນໜອງຄ້າງ ຊົດເຊີຍ ຊາວບ້ານ

ແຂວງຫົວພັນ ຊົດເຊີຍເງິນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການ ສ້າງສະໜາມບິນ ໜອງຄ້າງ

ບໍຣິສັດອາຊຽນເຟັສ ຢູ່ໃນຂ່າຍ ສໍ້ໂກງ

ເຕັມຫນ້າ