ເຂດເສຖກິດພິເສດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ລາວ ຂາດດູນການຄ້າ

ສປປລາວ ຂາດດູນ ການຄ້າ ຢ່າງ ມະຫາສານ ໃນ ແຕ່ລະ ປີ ຍ້ອນ ການນຳເຂົ້າ ສິນຄ້າ ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ ການສົ່ງອອກ ຫລຸດລົງ.

ເຕັມຫນ້າ