ສວນປູກກ້ວຍ ຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ໝົດສັນຍາເຊົ່າດິນປິດ ສວນກ້ວຍ

ບໍຣິສັດຈີນ ແຫ່ງນຶ່ງ ປິດ ກິຈການ ປູກກ້ວຍ ຢູ່ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເມື່ອ ໝົດສັນຍາ ເຊົ່າດິນ.

ບໍຣິສັດອາຊຽນເຟັສ ຢູ່ໃນຂ່າຍ ສໍ້ໂກງ

ເຕັມຫນ້າ