ແຜນທີ່ ໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ

ເຂື່ອນປາກແບງຍັງສ້າງ ບໍ່ໄດ້

ທາງການລາວ ຍັງບໍ່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ສ້າງ ເຂື່ອນ ປາກແບງ ເທື່ອ ຊຶ່ງຈະເປັນ ເຂື່ອນ ແມ່ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງທີ່ສາມ.

ເຕັມຫນ້າ