ເຄື່ອງໝາຍຂອງ ປະຊາຄົມເສຖກິຈອາຊຽນ

ລາວບໍ່ມີຄວາມພ້ອມສໍາລັບ AEC

ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ມີ ຄວາມພ້ອມ ຢູ່ ຫຼາຍຢ່າງ ໃນເວລາ ການເປີດ ປະຊາຄົມ ເສຖກິດ ອາຊຽນ ໃນ ທ້າຍປີ ນີ້.

ເຕັມຫນ້າ