ທັມມະຊາດ ແຂວງ ຫົວພັນ

ຊາວບ້ານໜອງຄ້າງຕ້ອງຍ້າຍ

ທາງການ ແຂວງ ຫົວພັນ ຈະ ເຈຣະຈາ ກັບ ຊາວບ້ານ ບ້ານ ໜອງຄ້າງ ເພື່ອ ໃຫ້ ຍ້າຍຈາກ ພຶ້ນທີ່ ໂຄງການ ສ້າງ ສນາມ ບິນ.

ເຕັມຫນ້າ