ພtນັກງານ ໄຟຟ້າລາວ ກວດກາ ມິດເຕີ ໄຟຟ້າ ຫລັງຈາກ ປະຊາຊົນທັກທວງ ຣາຄາໄຟຟ້າສູງ

ໄຟຟ້າລາວອອກກວດ ມິດເຕີ ໄຟ

ພະນັກງານ ໄຟຟ້າ ລາວ ຖືກ ສັ່ງໃຫ້ ອອກກວດ ມິດເຕີ ໄຟຟ້າ ຫລັງຈາກ ປະຊາຊົນ ທັກທວງ ຣາຄາ ໄຟຟ້າ ສູງ.

ເຕັມຫນ້າ