ໄມ້ທາງພາກໃຕ້ ຂົນໄປ ປະເທດ ວຽດນາມ

ຂ.ບໍຣິຄຳໄຊ ຍັງມີໄມ້ເຖື່່ອນ

ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍຣິຄຳໄຊ ຍັງເຊື່ອງໄມ້ ຈາກ ເຈົ້າຫນ້າທີ່

ເຕັມຫນ້າ