ການແກ້ໄຂ ບັນຫາທີ່່່່ດິນ ໃນທົ່ວປະເທດ ສປປລາວ ຍັງຈະແກ່ຍາວ

ຜົນເສັຽຈາກສຳປະທານ ທີ່ດິນ

ການສຳປະທານ ທີ່ດິນ ຂນາດໃຫຍ່ ແລະ ລະຍະຍາວ ໃຫ້ ນັກລົງທຶນ ຕ່າງຊາດ ໃນລາວ ສ້າງ ຄວາມເສັຽຫາຍ ໃຫ້ແກ່ ປະເທດຊາດ ແລະ ວິຖິຊີວີດ ຂອງ ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ.

ເຕັມຫນ້າ