ໂຄງການເຂື່ອນ

ຮູບຈໍາລອງ ເຂື່ອນປາກແບງ ຊຶ່ງເປັນເຂື່ອນທີ 3 ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ຂົງເຂດປະເທດລາວ

ຊາວຊຽງແສນຂອງໄທ ກັງວົນ ໂຄງການ ເຂື່ອນ ປາກແບງ

ຊາວເມືອງ ຊຽງແສນ ຂອງໄທ ຫວັງວ່າ ບໍຣິສັດ ຕາຖັງ ຂອງຈີນ ຈະທົບທວນ ຄືນໃຫມ່ ໃນໂຄງການ ເຂື່ອນ ປາກແບງ.

ເຕັມຫນ້າ