ເສັ້ນທາງ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຖນົນເມືອງທົ່ງມີໄຊ ໄປມາ ລໍາບາກ

ປະຊາຊົນ ຫລາຍບ້ານ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຍັງໄປມາ ລຳບາກ ຍ້ອນຖນົນ ຫົນທາງ ເປ່ເພ.

ເຕັມຫນ້າ