ຊາວບ້ານອາຊິງ ເມືອງສະມ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ທີ່ເຮືອນຊານ ຖືກໄຟໄໝ້ ກໍາລັງຕ້ອງການ ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຢ່າງຮີບດ່ວນ

ໄຟໄໝ້ ບ.ອາຊິງ ຜູ້ຄົນຍັງ ລໍາບາກ

ຊາວບ້ານອາຊິງ ເມືອງສະມ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ ຍັງຕ້ອງການ ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຍ້ອນເຮືອນ 33 ຫຼັງ ຖືກໄຟໄໝ້ ເຫຼືອແຕ່ ຫຼັງດຽວ.

ເຕັມຫນ້າ