ໝູ່ບ້ານຈັດສັນ ທີ່ທາງໂຄງການ ເຂື່ອນນໍ້າທາ1 ຍົກຍ້າຍຊາວບ້ານ ເຂົ້າມາຢູ່

ຊາວບ້ານຈາກເຂື່ອນນ້ຳທາ1 ຍິ່ງ ລຳບາກ

ຊາວບ້ານ ທີ່ ຖືກຍົກຍ້າຍ ຈາກ ເຂື່ອນນ້ຳທາ1 ຍິ່ງພົບກັບ ຄວາມລຳບາກ ກວ່າເກົ່າ.

ເຕັມຫນ້າ