ບັນທຸກທີ່ນໍາໃຊ້ ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ຂ.ອຸດົມໄຊຖນົນເປ່ເພ ຍ້ອນຣົດ ບັນທຸກ

ຣົດບັນທຸກ ຫີນ ດິນຊາຍ ຂອງໂຄງການ ສ້າງທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຮັດໃຫ້ ຖນົນຫົນທາງ ໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເປ່ເພ.

ເຕັມຫນ້າ