ສະພາບເສັ້ນທາງ ເຂດຈີ່ນາຍໂມ້ຫາບ້ານຫ້ອມ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຮູປຖ່າຍເດືອນ ຕຸລາ 2017)

ເສັ້ນທາງຈີ່ນາຍໂມ້ ຫາ ບ້ານຫ້ອມ ສ້າງບໍ່ແລ້ວ

ຊາວບ້ານຈົ່ມວ່າ ເສັ້ນທາງ ຈີ່ນາຍໂມ້ ຫາ ບ້ານຫ້ອມ ທຽວໄປມາຍາກ ພາຍຫຼັງ ທີ່ສ້າງມາໄດ້ ເຄິ່ງນຶ່ງແລ້ວ ຢຸດ.

ເຕັມຫນ້າ