ຝຸງໝູ່ປາຕາຍ ໄຫຼມານໍານໍ້າຂີ້ຕົມ

ອ່າງເກັບນ້ຳຢູ່ເຂື່ອນແຕກ ຊັພສິນ ເສັຽຫາຍ

ກໍຣະນີ ເຫດການ ອ່າງເກັບນ້ຳ ຢູ່ ເຂື່ອນນ້ຳເອົ້າ ເມືອງຜາໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕກ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ ເຮັດໃຫ້ຊັພສິນ ໄຮ່ນາ ປະຊາຊົນ ເສັຽຫາຍໜັກ.

ເຕັມຫນ້າ