ພົລໂທ ສະໝານ ວິຍະເກດ ອະດີດແກນນຳ ຂອງພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ

ພົລໂທ ສະໝານ ວິຍະເກດ ເສັຽຊີວິຕແລ້ວ

ພົລໂທ ສະໝານ ວິຍະເກດ ອະດີດ ແກນນຳ ຂອງ ພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ ລາວ ເສັຽຊີວິຕ ແລ້ວ ທີ່ ບ້ານພັກ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

ເຕັມຫນ້າ