ເສັ້ນທາງໃນເຂດເທສບານ ແຂວງຫລວງພຣະບາງ ເອງ ກໍເພພັງ ການສັນຈອນຕິດຂັດ

ບ້ານຫ້ວຍທາກມັກເກີດ ດິນເຈື່ອນ

ປະຊາຊົນ ບ້ານຫ້ວຍທາກ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫລວງພຣະບາງ ເປັນຫ່ວງ ຢ້ານເກີດເຫດ ດີນເຈຶ່ອນ ຍ້ອນການ ກໍ່ສ້າງຖນົນ.

ເຕັມຫນ້າ