ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນເຂດ ພາກເໜືອ ຂອງລາວ

ເຂື່ອນຈີນເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ ລໍາບາກ

ສົມເນ ສັມພາດ ທ່ານ ອຸດ ຊາວ ຊຽງຂອງ ແຂວງ ຊຽງຮາຍ, ກ່ຽວກັບ ຊີວິດ ຂອງ ຊາວບ້ານ ທີ່ ອາໄສ ແມ່ນໍ້າຂອງ ເປັນຫຼັກ ໃນການ ທໍາມາ ຫາກິນ, ແຕ່ ກໍຖືກ ຄຸກຄາມ ຍ້ອນ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ຂອງ ຈີນ.

ເຕັມຫນ້າ