ໂຮງງານມັນຕົ້ນ ຂອງຈີນ ບ້ານໂພນສຳພັນ ເມືອງລອງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ

ອ່າງນ້ຳເສັຽຍັງຂາດມາຕຖານ

ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງ ແປ້ງມັນຕົ້ນ ສຳເຣັດຮູບ ຂອງຈີນ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ສ້າງອ່າງ ເກັບນ້ຳເສັຽ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ມາຕຖານ

ເຕັມຫນ້າ