ກໍາແພງທີ່ ບໍຣິສັດໄຟຟ້າ ນ້ຳອູຈຳກັດ ສ້າງລຽບຕາມ ແຄມທາງຫຼວງ ເລຂທີ 13 ເໜືອ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

ຈີນບໍ່ຍອມມ້າງກໍາແພງທີ່ ຕິດ ທາງຫຼວງ

ບໍຣິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳອູ ຍັງບໍ່ຍອມ ມ້າງ ກຳແພງ ອອກຈາກ ເຂດ ທາງຫຼວງ ແຫ່ງຊາດ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ ພຽງແຕ່ ຕິດປ້າຍ ເຕືອນພັຍ ເທົ່ານັ້ນ.

ເຕັມຫນ້າ