ຣະດັບນໍ້າຄານ ໃນເຂດເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ສູງຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນວັນທີ 19 ເດືອນສິງຫາ 2016 ປະຊາຊົນ ພາກັນອອກມາ ເບິ່ງດ້ວຍຄວາມກັງວົນ

ຂົວນໍ້າຄານຍັງບໍ່ໄດ້ ແປງຄືນ

ຂົວຂ້າມ ນໍ້າຄານ ຂາດ ໃນຊ່ວງ ນໍ້າຖ້ວມ ຍັງບໍ່ໄດ້ ສ້ອມແປງ, ຊາວບ້ານ ໄດ້ຮັບຄວາມ ລໍາບາກ.

ເຕັມຫນ້າ