ກະແສນໍ້າທີ່ໄຫຼທັ່ງລົງມາ ດ້ວຍຄວາມແຮງຄວາມໄວ ຈາກອ່າງເກັບນໍ້າ ຂອງເຂື່ອນນໍ້າເອົ້າ ທີ່ແຕກ

ການສໍາຣວດຜົລເສັຽຫາຍຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າເອົ້າ

ການສໍາຣວດ ຄວາມເສັຽຫາຍ ຈາກ ເຂື່ອນນໍ້າເອົ້າ ແຕກ ທາງການກະວ່າ ຈະສໍາເຣັດ ໃນມໍ່ໆນີ້.

ເຕັມຫນ້າ