ສໍານັກງານປົກຄອງ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ

ຊາວບ້ານຈາກເຂື່ອນນໍ້າທາ ລໍາບາກ

ປະຊາຊົນ ກວ່າ 300 ຄອບຄົວ ທີ່ໂຍກຍ້າຍ ຈາກ ເຂື່ອນນໍ້າທາ ໄປຢູ່ເຂດ ທາງແຮນ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ຍັງຄອງຖ້າ ໃຫ້ທາງການ ຊ່ອຍເຫຼືອ.

ເຕັມຫນ້າ