ຄົນງານ ໃນ ສວນປູກກ້ວຍ ຂອງຈີນ

ຈີນໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍໃນ ສວນກ້ວຍ

ຄົນງານ ລາວ ໃນ ພາກເໜືອ ເວົ້າວ່າ ຈີນ ໃຊ້ ສານເຄມີ ປູກກ້ວຍ ຫຼາຍ ຊຶ່ງ ເປັນ ອັນຕະຣາຍ ຕໍ່ ສຸຂພາບ ຂອງ ພວກ ເຂົາເຈົ້າ.

ເຕັມຫນ້າ