ສວນກ້ວຍຂອງຈີນ ທີ່ ຢູ່ໃກ້ໝູ່ບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ສວນກ້ວຍປູກໃກ້ ໂຮງຮຽນ ຖືກຟັນ ຖິ້ມແລ້ວ

ບັນຫານັກຮຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົລກະທົບ ຈາກສວນກ້ວຍຈີນ ຢູ່ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຖືກ ແກ້ໄຂ ແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ