ຕົວຢ່່າງຂອງ ຖນົນສາຍຫຼັກ ໃນລາວ

ຖນົນເປ່ເພ ໄປມາລໍາບາກ

ຖນົນ ແຕ່ເມືອງປາກທາ ໄປຫາ ເມືອງຜາອຸດົມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປ່ເພໜັກ ປະຊາຊົນ ໄປ-ມາ ລໍາບາກ

ເຕັມຫນ້າ