ນາງ ຄຸນຄາມ ສຸລິຍະວົງ ອາຍຸ 41 ປີ ໄດ້ເສັຽຊີວິດ ໃນເວລາທີ່ເກີດລູກ ຢູ່ໂຮງໝໍ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 9 ພຶສຈິກາ

ນັກການແພດ ວ່າ ນ.ຄຸນຄາມ ບໍ່ໜ້າ ເສັຽຊີວິດ

ນັກວິຊາການ ການແພດ ເຫັນວ່າ ການເສັຽຊີວິດ ຂອງ ນາງ ຄຸນຄາມ ສຸລິຍະວົງ ອາຍຸ 41 ປີ ໃນເວລາ ທີ່ເກີດລູກ ຢູ່ໂຮງໝໍ ເປັນສິ່ງທີ່ ຮັບບໍ່ໄດ້.

ໄທຊົງດໍາ(ໄຕດໍາ) ຈັດງານ ວັທນະທັມ

ຄົນງານລາວກັບຈາກໄທ ສລອງ ປີໃໝ່

ເຕັມຫນ້າ