ຊີ້ນໝູ ທີ່ຈໍາໜ່າຍຂາຍຕາມຕລາດ ໃນລາວ

ໝູ ຊີ້ນໝູຕ້ອງຜ່ານກວດກາ ຈຶ່ງນໍາເຂົ້າ

ແຂວງບໍຣິຄໍາໄຊ ຫ້າມນໍາເຂົ້າ ໝູ ແລະ ຊີ້ນໝູ ທີ່ບໍ່ມີໃບ ແຈ້ງ ສຸຂພາບ ເພື່ອປ້ອງກັນ ພຍາດ ແຜ່ລະບາດ.

ໄທຊົງດໍາ(ໄຕດໍາ) ຈັດງານ ວັທນະທັມ

ຄົນງານລາວກັບຈາກໄທ ສລອງ ປີໃໝ່

ເຕັມຫນ້າ