ທີມງານ ຂແນງສັດລ້ຽງ ລົງສົມທົບກັບ ໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະການປະມົງ ຫ້ອງການກະສິກັມ ແລະປ່າໄມ້ ເມືອງຫົງສາ ລົງສັກຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນພຍາດ ເຕົ້າໂຮມເລືອດ ແລະ ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ໃຫ້ສັດລ້ຽງ ຂອງກຸ່ມລ້ຽງສັດ ເຂດພູມົກໂຈ້ນ.

ໂຣຄປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ຂອງ ສັດລ້ຽງ

ໂຣຄປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ກຳລັງຣະບາດ ໃນລາວ ຊຶ່ງ ໃນເວລານີ້ ກໍແມ່ນທີ່ ແຂວງຫົວພັນ ໃນຈຳນວນ 9 ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ງົວຄວາຍ ຂອງປະຊາຊົນ ຕາຍຫລາຍຮ້ອຍໂຕ ແລະ ຕິດເຊື້ອ ຫລາຍພັນໂຕ.

ໄທຊົງດໍາ(ໄຕດໍາ) ຈັດງານ ວັທນະທັມ

ຄົນງານລາວກັບຈາກໄທ ສລອງ ປີໃໝ່

ເຕັມຫນ້າ