ຄລິນິກ ຂອງໝໍຈີນ ໃນ ເມືອງສິງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ

3 ຄົນເສັຽຊີວິດຢູ່ຄລິນິກ ຈີນ

ຄລິນິກ ຈີນ ທີ່ ເປີິດ ບໍຣິການ ຢູ່ ແຂວງ ຫລວງນໍ້າທາ ເຮັດໃຫ້ ຄົນປ່ວຍ ທີ່ ໄປ ປິ່ນປົວ ເສັຽ ຊີວິດ ເຖິງ 3 ຄົນ.

ເຕັມຫນ້າ