ໂຄງການ ໂຮງໄຟຟ້າ ຫົງສາລິກໄນ ເມືອງຫົງສາ ແຂວງ ໄຊຍະບູຣີ

ຊາວເມືອງຫົງສາເປັນຫ່ວງ ສຸຂພາບ

ປະຊາຊົນ ເມືອງຫົງສາ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ ໂຮງໄຟຟ້າ ຖ່ານຫີນ ເປັນຫ່ວງນໍາ ສຸຂພາບ ຂອງ ພວກຂະເຈົ້າ.

ເຕັມຫນ້າ