ຜູ້ຍິງຊົນເຜົ່າ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂພາບ ທີ່ສຸຂສາລາປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ

ແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າຍັງບໍ່ຢາກ ພົບໝໍ

ແມ່ຍິງລາວ ຊົນເຜົ່າ ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ສ່ວນຫຼາຍ ຍັງມີຄວາມອາຍ ໃນການ ໄປກວດ ສຸຂພາບ ນໍາ ທ່ານໝໍ.

ເຕັມຫນ້າ