ພິທີວາງສີລາລຶກ ເລີ້ມການກໍ່ສ້າງ ໂຮງໝໍ ມິຕພາບ ລາວ-ວຽດນາມ ທີ່ແຂວງຫົວພັນ ວັນທີ 1 ກໍຣະກະດາ 2016

ຂ.ຫົວພັນຍັງຕ້ອງການ ໝໍ

ການສ້າງແພດ ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ຍັງບໍ່ໄດ້ ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ໂຮງໝໍ ພາຍໃນແຂວງ.

ເຕັມຫນ້າ