ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຣະຫວ່າງ 3 ຫາ 5 ປີ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາກັນຮຽນຮູ້ ເຣື້ອງຄວາມສະອາດ ໃນການກິນອາຫານ ແລະຈະໄດ້ຮັບ ຢາໄວຕາມິນ ບໍາຣຸງຮ່າງກາຍ ຄົບ 1 ປີ ຈາກອົງການຊ່ອຍເຫຼືອ ທີ່ ບໍ່ຂຶ້ນກັບ ຣັຖບານ

ເດັກນ້ອຍຖອກທ້ອງຍ້ອນນໍ້າ ເປື້ອນ

ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເປັນພຍາດ ຖອກທ້ອງ ຍ້ອນ ກິນອາຫານ ແລະ ດື່ມນ້ຳ ບໍ່ ສະອາດ.

ເຕັມຫນ້າ