ຕລາດ ຂາຍສິນຄ້າ ມາຈາກຈີນ ແຫ່ງນຶ່ງ ທາງພາກເໜືອ ຂອງລາວ

ກວດກາ ສານປົນເປື້ອນອາຫານ ຂ. ຫຼນທ

ຫ້ອງການ ສາທາຣະນະສຸກ ເມືອງລອງ ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ລົງກວດກາ ສິນຄ້າ ປະເພດ ອາຫານ ທີ່ອາດຈະ ປົນເປື້ອນ ສານພິດ ທີ່ນຳເຂົ້າມາ ຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ຄົນຈີນຂາຍ.

ເຕັມຫນ້າ