ຢາ ປົວພຍາດ ທີ່ປອມແປງ ໃນປະເທດ ກຳລັງພັທນາ

ຢາປອມໃນປະເທດກຳລັງ ພັທນາ

ຢາ ປົວ ພຍາດ ປອມ ໃນທົ່ວ ໂລກ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະມີ ຂາຍ ຢູ່ ໃນ ປະເທສ ທີ່ ກຳລັງ ພັທນາ.

ເຕັມຫນ້າ