ສວນປູກກ້ວຍ ຂອງຈີນ ຢູ່ເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ (ຮູບຖ່າຍ ວັນທີ 28/7/2016)

ແມ່ຍິງຢູ່ສວນປູກກ້ວຍ ເກີດລູກ ບໍ່ສົມບູນ

ແມ່ຍິງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ ສວນປູກກ້ວຍ ຂອງຈີນ ເກີດລູກ ອອກມາ ມີຮ່າງກາຍ ຜິດ ປົກກະຕິ.

ເຕັມຫນ້າ