ຊາວບ້ານ ທີ່ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ

ເມືອງເຟືອງບໍ່ມີນໍ້າສະອາດໃຊ້

ປະຊາຊົນ ທີ່ ຖືກ ໂຍກຍ້າຍ ອອກຈາກ ເຂື່ອນ ນໍ້າງື່ມ2 ຍັງບໍ່ມີ ນໍ້າ ປະປາ ຫຼື ນໍ້າ ສະອາດ ໃຊ້ ຍ້ອນ ຣັຖບານ ລາວ ບໍ່ມີ ໂຄງການ ຊ່ວຍເຫລືອ.

ເຕັມຫນ້າ