ສວນປູກກ້ວຍ ຂອງຈີນ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງລາວ

ກ້ວຍຈາກສວນຂອງຈີນອາຈມີ ສານພິດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທາງການລາວ ເຕືອນ ປະຊາຊົນ ທີ່ ບໍຣິໂພກ ໝາກກ້ວຍ ຈາກສວນກ້ວຍ ຂອງຈີນ ທີ່ ອາຈ ມີສານພິດ ຕົກຄ້າງ.

ເຕັມຫນ້າ