ສາຍນໍ້າຄານ ແລະ ທິວທັດ ແຂວງຫລວງພຣະບາງ

ທາງການເຕືອນນັກຮຽນຍິງ ລະວັງ ກຸ່ມ ຄ້າມະນຸດ

ທາງການ ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ ເລັ່ງ ໂຄສະນາ ເຕືອນ ນັກຮຽນຍິງ ໃຫ້ລະວັງ ຄົນແປກໜ້າ ອາຈມາ ຕົວະຍົວະ ໃຫ້ ແຕ່ງງານນໍາ ເພື່ອ ສະກັດກັ້ນ ກຸ່ມ ຄ້າມະນຸດ.

ນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາວ ຣາຍໃຫຍ່ ຖືກຈັບ

ຄວາມເປັນມາຂອງນາງໄກ່ ອາຍຸ 13 ປີ

ເຕັມຫນ້າ