ຄອບຄົວຄົນງານລາວ 8 ຄົນ ທີ່ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໄທ

ຄົນງານລາວຈະໃຫ້ການ ຕໍ່ສານ ໄທ

ຄອບຄົວລາວ ທັງ 8 ຄົນ ທີ່ຕົກເປັນ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຂອງການ ຄ້າມະນຸດ ຢູ່ໄທ ຕຽມຂຶ້ນ ໃຫ້ການ ຕໍ່ສານ.

ນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາວ ຣາຍໃຫຍ່ ຖືກຈັບ

ຄວາມເປັນມາຂອງນາງໄກ່ ອາຍຸ 13 ປີ

ເຕັມຫນ້າ