ແຂວງຫົວພັນ

ຊາວວຽດນາມທີ່ເສພຢາ ຖືກ ສົ່ງກັບ

ຊາວວຽດນາມ ບາງຈໍາພວກ ທີ່ເຂົ້າມາ ຄ້າຂາຍ ຫຼື ເປັນຄົນງານ ຢູ່ເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ ຖືກສົ່ງກັບຄືນ ປະເທດ ຍ້ອນຕິດ ຢາເສບຕິດ

ຄົນງານລາວໃນເຮືອປະມົງ ຂອງໄທ

ນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາວ ຣາຍໃຫຍ່ ຖືກຈັບ

ຄວາມເປັນມາຂອງນາງໄກ່ ອາຍຸ 13 ປີ

ເຕັມຫນ້າ